txt Info: alphabetical system ordering by number

 1. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/PL2014/0009 / US 9,242,292, request date: 2014-05-27, get date: 2016-01-26, reported abroad, USA
 2. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/PL2014/0009 / UA110087, request date: 2014-05-27, get date: 2015-11-10, reported abroad, Ukraina
 3. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, PCT/PL2011/0000 / UA109823, request date: 2014-02-12, get date: 2015-10-12, reported abroad, Ukraina
 4. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, PCT/PL2011/0000 / Ru2579841, request date: 2014-02-12, get date: 2016-03-11, reported abroad, Rosja
 5. Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, PCT/PL2014/0009 / EP2925469, request date: 2014-05-27, get date: 2017-07-05, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Szwajcaria
 6. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/IB2014/0009 / EP2895282, request date: 2014-05-27, get date: 2016-02-03, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy
 7. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000117 / EP2776782, request date: 2014-04-29, get date: 2016-04-06, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 8. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / EP2776780, request date: 2014-04-29, get date: 2016-04-06, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 9. Przekładnia zębata do ciągłej zmiany prędkości obrotowej, Jan Wilk, P.189940 / 99922, request date: 1976-05-27, get date: 1978-12-15,
 10. Sposób wykonywania modyfikatora w postaci kształtek do modyfikacji żeliwa szarego i sferoidalnego, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Jan Barwiński, Jerzy Tybulczuk, Maria Zgut, Tadeusz Torz, Zbigniew Bidas, Teodor Kuczera, Zbigniew Katra, Jan Ciurlok, P.177930 / 99578, request date: 1975-02-10, get date: 1979-11-30,
 11. Sposób wytwarzania żywicy furfurylowo-formaldehydowej, Krystyna Starzyńska, Zdzisław Wertz, GrzegorzDecki, Jan Harpula, Jur Piszak, Alicja Krystosik, P.177929 / 99558, request date: 1975-02-10, get date: 1979-11-15, co-owners: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa ,
 12. Rozluźniacz mas formierskich i rdzeniowych ze szkłem wodnym, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Klemensiewicz, Tadeusz Hejnar, Tadeusz Fryc, , P.189089 / 98338, request date: 1976-04-26, get date: 1980-10-31,
 13. Masa formierska i rdzeniowa, Zdzisław Wertz, Jan Harpula, Krystyna Roczniak, Jerzy Chudzicki, P.189049 / 98111, request date: 1976-04-24, get date: 1978-08-31,
 14. Sposób zabezpieczenia elektrod grafitowych, Andrzej Białobrzeski, Leszek Mazur, Krzysztof Włodarczyk, , P.182557 / 97948, request date: 1974-03-04, get date: 1979-11-30,
 15. Syntetyczna masa rdzeniowa lub formierska, Magdalena Gawlikowska, Zygmunt Grodziński, P.180420 / 97601, request date: 1975-05-15, get date: 1979-10-15,
 16. Urządzenie do wykonywania rdzeni odlewniczych, Jan Harpula, Józef Tokarski, Leszek Reindl, Stanisław Bruzda, Kazimierz Bruzda, Bogusław Słomczyński, Jur Piszak, Zbigniew Górny, Mieczysław Dębski, Jerzy Śliwa, Tadeusz rzepa, Andrzej Heryan, Janusz Czerski, Julian Kawaler, Jerzy Urlata, MArian Adamusi, , P.176227 / 96911, request date: 1974-12-06, get date: 1978-07-14,
 17. Sposób wytwarzania żywic mocznikowo-fenolowo-formaldehydowych, Krystyna Starzyńska, Jan Harpula, Antoni Polak, Stanisław Wilaszek, Adolf Maczużak, Grzegorz Derecki, Mieczysław Dębski, Alicja Krystosik, Andrzej Popławski, Jerzy Motyczyński , , P.177560 / 96846, request date: 1975-01-25, get date: 1978-07-31, co-owners: Instytut Chemii Przemyłowej , Warszawa,
 18. Preparat do topienia brązów aluminiowych, Krzysztof Rutkowski, Maria Karolini, Zdzisław Sadzik, P.176850 / 96446, request date: 1974-12-24, get date: 1978-07-31,
 19. Urządzenie do pomiaru intensywności iskrzenia, Stanisław Korcyl, Jerzy Schmidt, Lesław Hajduk, P.184351 / 96419, request date: 1975-10-28, get date: 1978-06-30,
 20. Dodatek do syntetycznych mas formierskich i rdzeniowych, Elżbieta Dobiejewska, Zbigniew Szczypiński, Tadeusz Białas, Ignacy Marjański, P.178987 / 96395, request date: 1975-03-21, get date: 1978-05-31,
 21. Sposób obróbki cieplnej brązów , Krzysztof Rutkowski, P.185003 / 96378, request date: 1975-11-24, get date: 1978-05-31,
 22. Urządzenie do badania odporności na udarowe obciążenie elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza odlewów wstawek klocków hamulcowych, Jerzy Schmidt, Stanisław Korcyl, P.181275 / 96227, request date: 1975-06-16, get date: 1978-12-15,
 23. Ceramiczna masa formierska i rdzeniowa, Ludmiła Luśniak-Lech, Krystyna Piech, Danuta Lusniak-Wójcicka, Jerzy Stachańczyk, P.180974 / 96210, request date: 1976-06-05, get date: 1978-07-20,
 24. Stop miedziowo-niklowo-magnezowy, Jerzy Tybulczuk, Maria Zgut, Janusz Cupiał, Ryszard Szymański, Ewald Jagieła, P.182696 / 95949, request date: 1975-08-11, get date: 1978-11-30,
 25. Sposób wytwarzania utwardzacza do mas formierskich lub rdzeniowych, Tadeusz Olszowski, Jerzy Grzymek, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, Małgorzata Turkiewicz, Stanisław Pałaszyński, Józef Strzelecki, Erwin Pogrzeba , P.169280 / 95073, request date: 1974-03-04, get date: 1978-03-15,
 26. Sposób obróbki cieplnej łożysk ślizgowych z brązów cynowych, Krzysztof Rutkowski, Zbigniew Miętka, Maria Karolini, P.177385 / 95015, request date: 1975-01-17, get date: 1978-01-31,
 27. Masa formierska i rdzeniowa z krzemianem sodowym, Tadeusz Olszowski, Janina Rzeszut, Krystyna Włodarczyk, Stanisław Młodnicki, P.180316 / 94904, request date: 1975-05-12, get date: 1977-12-31,
 28. Preparat do topienia mosiądzów, Krzysztof Rutkowski, Zdzisław Sadzik, P.176428 / 94339, request date: 1974-12-13, get date: 1977-12-15,
 29. Dodatek do syntetycznych mas formierskich, Magdalena Gawlikowska, Edwin Wawrzynkiewicz, P.173740 / 93595, request date: 1974-08-30, get date: 1977-12-31,
 30. Masa formierska i rdzeniowa, Jan Harpula, Leszek Reindl, Julian Kawaler, Tadeusz Rzepa, Mieczysław Dębski, Zbigniew Górny, Jur Piszak, Zdzisław Sobczak, Zbigniew Datko, P.178345 / 92866, request date: 1975-02-28, get date: 1979-09-29,
 31. Urządzenie do pomiaru wilgotności materiałów szypkich, Zygmunt Pomianowski, Kazimierz Cyganek, P.178606 / 92865, request date: 1975-03-07, get date: 1978-10-30,
 32. Masa rdzeniowa i formierska ze spoiwem syntetycznym, Jan Harpula, Leszek reindl, Julian Kawaler, Tadeusz Rzepa, Mieczysław Dębski, P.178387 / 92757, request date: 1975-02-28, get date: 1977-12-15,
 33. Sposób otrzymywania bentonitów, Andrzej Czajka, Stefan Gustkowicz, Alojzy Nyczka, Karol Zastawny, P.170303 / 92003, request date: 1974-04-11, get date: 1977-12-31,
 34. Sposób wykonywania odlewów precyzyjnych, zwłaszcza szynoprotez stomatologicznych , Władysław Kajoch, Anna Danuta Kostkiewicz, P.156262 / 90342, request date: 1972-06-28, get date: 1977-06-30,
 35. Sposób zabezpieczenia elektrod grafitowych, Andrzej Białobrzeski, Leszek Mazur, Krzysztof Włodarczyk, P.169282 / 90175, request date: 1974-03-04, get date: 1977-06-30,
 36. Masa formierska i rdzeniowa ze spoiwem termoplastycznym oraz sposób utwardzania form i rdzeni z masy ze spoiwem termoplastycznym, Jan Harpula, Jur Piszak, Mieczysław Dębski, Jerzy Śliwa, Tadeusz Rzepa, Andrzej Heryan, P.165696 / 89460, request date: 1973-10-06, get date: 1977-05-16,
 37. Sposób wytwarzania spoiwa do mas formierskich, Tadeusz Olszowski, Maria Maciukiewicz, Krystyna Starzyńska, Franciszek Pancirsch, Tadeusz Choiński, P.162881 / 89128, request date: 1973-05-28, get date: 1977-09-01, co-owners: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa,
 38. Masa formierska i rdzeniowa na szkle wodnym, Zygmunt Grodziński, Jur Piszak, Tadeusz Rzepa, Maciej Kowalówka, Tadeusz Fryc, Józef Magiera, Maria Foltyn, P.173219 / 88082, request date: 1974-08-01, get date: 1978-08-31,
 39. Kokila do odlewania metali i ich stopów, Eugeniusz Banaś, Andrzej Białobrzeski, Aleksander Sędzimir, Jan Zakrzewski, P.169281 / 87922, request date: 1974-03-04, get date: 1978-11-30,
 40. Ceramiczna forma odlewnicza, Ludmiła Luśniak-Lech, Krystyna Piech, Tadeusz Sadownik, Jerzy Stachańczyk, P.167281 / 87272, request date: 1973-12-12, get date: 1978-04-29,
 41. Urządzenie do elektrochemicznego i elektrotermicznego utwardzania mas formierskich lub rdzeniowych, Zygmunt Pomianowski, Tadeusz Olszowski, P.161351 / 84885, request date: 1973-03-16, get date: 1978-09-30,
 42. Stopy krzemu o działaniu modyfikująco-rafinującym, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Zbigniew Katra, Zygmunt Szendera, Marian Koźma, Jerzy Dytko, Jan Glenc, Teodor Kuczera, P.147038 / 84767, request date: 1971-03-20, get date: 1977-04-15,
 43. Stopy miedzi z trudno rozpuszczalnymi składnikami stopowymi, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Artur Wawrzak, Józef Szymański, P.147040 / 83142, request date: 1971-03-20, get date: 1976-12-31,
 44. Stopy miedzi o działaniu modyfikująco-rafinującym, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Artur Wawrzak, Tadeusz Wrona, Józef Szymański, P.147037 / 83135, request date: 1971-03-20, get date: 1976-11-15,
 45. Urządzenie do wykonywania form i rdzeni skorupowych sporządzonych z termoutwardzalnych ciekłych mas żywicznych, Ryszrad Albin, Kazimierz Bruzda, Karol Chudoba, Jan Harpula, Tadeusz Olszowski, Adam Nawrocki, Jan Horoszko, P.152871 / 82948, request date: 1972-01-12, get date: 1976-07-15,
 46. Sposób wykonywania rdzeni odlewniczych, Zdzisław Wertz, Franiszek Pancirsch, Jan Wertz, Krzysztof Wiechczyński, Włodzimierz Jarecki, Wiesław Moniowski, P.144116 / 82712, request date: 1970-10-29, get date: 1976-06-30,
 47. Sposób wykonywania odlewów dwuwarstwowych, Czesław Jakimyszyn, Czesław Podrzucki, Witold Szczepański, Stanisław Lubczyński, P.155468 / 82608, request date: 1972-05-19, get date: 1975-11-25,
 48. Stop niklu o działaniu modyfikująco-rafinującym, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Artur Wawrzak, Tadeusz Wronka, Józef Szymański , P.147036 / 81920, request date: 1971-03-20, get date: 1976-06-30,
 49. Urządzenie do ciągłej regulacji wielkości siły wymuszającej, Jan Rogowski, Jan Danek, Stanisław Jędrysek, P.145995 / 81872, request date: 1971-02-04, get date: 1976-12-15,
 50. Masa formierska i rdzeniowa, Zdzisław Samsonowicz, Hubert Mżyło, Tadeusz Olszowski, Barbara Wilkosz, P.167114 / 80739, request date: 1973-12-06, get date: 1975-10-15, co-owners: Politechnika Wrocławska, Wrocław,
 51. Sposób uszczelniania elementów porowatych badanych na przepuszczalnośc i urządzenie do stosowania tego sposobu, Andrzej Baliński, Tadeusz Olszowski, P.138926 / 80642, request date: 1970-02-21, get date: 1976-04-24,
 52. Sposób wytwarzania odlewów, zwłaszcza tarcz do produkcji kulek łożyskowych, Andrzej Kajtoch, Jerzy Lis, Stanisław Korcyl, P.155451 / 79812, request date: 1972-05-18, get date: 1975-11-15,
 53. Żeliwo na formy metalowe oraz sposób jego wytwarzania, Jan Zakrzewski, Zbigniew Górny, Edmund Machynia, Aleksander Sędzimir, P.157928 / 79468, request date: 1972-09-25, get date: 1975-12-31,
 54. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Tadeusz Olszowski, Janina Rzeszut, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, Jan Piasecki, Wacław Dubiński, Franciszek Sediwy, P.127208 / 79380, request date: 1968-05-27, get date: 1975-12-31,
 55. Pokrycie na formy metalowe, Jan Zakrzewski, Aleksander Sędzimir, Zbigniew Górny, Andrzej Białobrzeski, Włodzimierz Sadzikowski, P.158294 / 78537, request date: 1972-10-16, get date: 1977-05-31,
 56. Sposób brykietowania sproszkowanych koncentratów rud miedzi, Jerzy Romański, Tadeusz rzepa, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Klemensiewicz, P.156557 / 78107, request date: 1972-07-06, get date: 1975-05-30,
 57. Sposób obróbki cieplnej śrutu oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, Władysław Gajewski, Kazimierz Lewandowski, Jan Rączka, Janusz Rutkowski, P.156401 / 78071, request date: 1972-06-30, get date: 1975-09-08,
 58. Środek powłokowy na piaskowe lub ceramiczne formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jego wykonania, Magdalenia Gawlikowska, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Fryc, Józef Ebisz, P.151773 / 76991, request date: 1971-11-26, get date: 1975-04-21,
 59. Mieszarka do materiaów sypkich, Jan Rogowski, Jan Danek, Stanisław Kubiński, P.146587 / 76499, request date: 1971-03-02, get date: 1975-05-10,
 60. Spoiwo, zwłaszcza do mas formierskich i rdzeniowych oraz masa formierska i rdzeniowa na tym spoiwie, Tadeusz Rzepa, Zygmunt Grodziński, Andrzej heryan, P.146245 / 76459, request date: 1971-02-15, get date: 1975-09-25,
 61. Klej do łączenia rdzeni i form skorupowych, Jan Harpula, Mieczysław Dębski, Jan Kośmider, Andrzej Kuszewski, Tadeusz Skobelski, P.147647 / 76411, request date: 1971-05-20, get date: 1975-10-06,
 62. Syntetyczna masa rdzeniowa lub formierska, Józef Nowakowski, Jan Kurcab, P.154519 / 75334, request date: 1972-04-04, get date: 1975-03-03,
 63. Pokrycie ochronne na formy metalowe, Krzysztof Rutkowski, Zbigniew Miętka, Zdzisław Sadzik, P.154280 / 75054, request date: 1972-03-24, get date: 1976-09-30,
 64. Preparat do mas formierskich i rdzeniowych, Tadeusz Rzepa, Zygmunt Grodziński, Andrzej Heryan, Bogdan Pilichowski, Marian kail, Józef Ebisz, Edwin Wawrzynkiewicz, Henryk Guzewski, Władysław Głowala, P.152682 / 74564, request date: 1971-12-31, get date: 1975-04-28,
 65. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Tadeusz rzepa, Zygmunt Grodziński, Andrzej Heryan, , P.151700 / 74510, request date: 1971-07-01, get date: 1974-12-30,
 66. Masa formierska i rdzeniowa oraz sposób jej utwardzania, Jan Harpula, Jur Piszak, Mieczysław Dębski, Tadeusz Rzepa, Jerzy Śliwa, Andrzej Heryan, P.152497 / 74479, request date: 1971-12-27, get date: 1977-03-15,
 67. Sposób otrzymywania stopów krzemowych o działaniu modyfikująco-rafinującym i modyfikująco-rafinującym z trudnotopliwymi składnikami stopu, Edmund Machynia, Zbigniew Tyszko, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Zygmunt Szendera, Jan Glenc, Teodor Kuczera, P.152260 / 74444, request date: 1971-12-18, get date: 1975-12-31,
 68. Żeliwo sferoidalne o podwyższonych własnościach mechanicznych oraz sposób jego otrzymywania, Alojzy Jankowski, Jerzy Piaskowski, Tadeusz Pietrzykowski, P.152091 / 74403, request date: 1971-06-03, get date: 1974-12-14,
 69. Sposób wytwarzania wysokowęglowego i wysokomanganowego żeliwa perlitycznego w żeliwiakach z kwaśnym wyłożeniem, Kazimierz Korecki, Leopold Juszczyk, Władysław Ścieszka, Andrzej Lachiewicz, P.150312 / 73842, request date: 1971-09-02, get date: 1975-07-31,
 70. Żeliwo stopowe o wysokich własnościach mechanicznych i sposób jego otrzymywania, Edmund Machynia, Zbigniew Tyszko, Mieczysław Staniuk, P.150119 / 73827, request date: 1971-08-20, get date: 1975-04-28,
 71. Żeliwo niskostopowe odporne na wstrząsy termiczne oraz sposób jego wytwarzania, Edmund Machynia, Jan Zakrzewski, Jan Barwiński, P.147516 / 73382, request date: 1971-04-14, get date: 1975-01-31,
 72. Stop krzemu z trudnorozpuszczalnymi składnikami stopowymi, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Janusz Stryjski, Jan Barwiński, Zygmunt Szendera, Marcin Koźma, Jerzy Dytko, Jan Glenc, Teodor Kuczera, Zbigniew Katra, P.147039 / 73217, request date: 1971-03-20, get date: 1975-01-31,
 73. Sposób wykonywania rdzeni odlewniczych o stałym przekroju i dowolnej długości, Henryk Wąsowicz, Maciej Dyrek, Zbigniew Kapusta, Józef Marochna, , P.148298 / 73085, request date: 1971-05-21, get date: 1975-12-31,
 74. Masa izolacyjna dla nadlewów, Henryk Wąsowicz, Lucyna Igielska, P.156585 / 73077, request date: 1972-07-08, get date: 1975-12-01,
 75. Formierka wibracyjno-prasująca, Jan Rogowski, Jan Danek, Mieczysław Nader, Władysław Pałka, P.141108 / 71762, request date: 1973-02-26, get date: 1975-01-31,
 76. Formierka przeponowa, Jan Rogowski, Jan Danek, Mieczysław Nader, P.141837 / 71738, request date: 1970-07-04, get date: 1974-08-31,
 77. Urządzenie do wprowadzania prętów magnezowych przy produkcji żeliwa sferoidalnego, Jerzy Piaskowski, Alojzy Jankowski, Zbigniew Kozik, Andrzej Konopka, P.149991 / 71622, request date: 1971-08-12, get date: 1974-10-12,
 78. Sposób modyfikowania żeliwa przy wytwarzaniu żeliwa sferoidalnego, Jerzy Piaskowski, P.149250 / 71547, request date: 1971-07-05, get date: 1974-07-29,
 79. Urządzenie wibracyjne do zagęszczxania ciał sypkich, zwłaszcza do mas formierskich, Robert Gadomski, Bolesław Małecki, Romuald Sobczak, P.134835 / 71432, request date: 1969-07-15, get date: 1974-09-30,
 80. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Tadeusz Olszowski, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, , P.129258 / 71400, request date: 1968-09-27, get date: 1974-10-31,
 81. Sposób otrzymywania stopów magnezowych do sferoidyzacji stopów żelaza, Edmund Machynia, Zbigniew Tyszko, P.129310 / 69141, request date: 1968-10-01, get date: 1974-02-20,
 82. Spoiwo do powlekania piasku formierskiego, Jan Harpula, Mieczysław Dębski, Jan Kośmider, P.130516 / 67411, request date: 1970-03-20, get date: 1973-04-30,
 83. Pomocniczy preparat do topienia brązów , Krzysztof Rutkowski, Zdzisław Sadzik, P.126236 / 67314, request date: 1968-04-05, get date: 1973-05-31,
 84. Aluminiowy stop odlewniczy, Władysław Kajoch, P.132688 / 66932, request date: 1969-03-31, get date: 1973-02-28,
 85. Sposób wytwarzania stopów magnezowo-krzemowo-żelazowych, Edmund Machynia, Zbigniew Tyszko, Tadeusz Jachimczyk, P.139820 / 65909, request date: 1970-04-06, get date: 1972-11-15,
 86. Masa formierska i rdzeniowa, Zdzisław czechowski, Stanisław Prosiński, Zdzisław Wertz, Aleksander Stawski, P.139648 / 65834, request date: 1970-03-27, get date: 1972-12-30,
 87. Oddzielacz emulsyjny do powlekania modeli i rdzennic odlewniczych, Bogusław Andrasz, Tadeusz olszowski, Jan Wilk, P.140267 / 65689, request date: 1970-04-25, get date: 1972-09-30,
 88. Maszyna formierska do wyrobu form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Jur Piszak, Stanisław Kubiński, Ryszard Piechota, P.131391 / 65552, request date: 1969-01-25, get date: 1972-07-20,
 89. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa, Jan Harpula, Jerzy Romański, Zdzisław Wertz, Tadeusz Olszowski, Mieczysław Dębski, P.126291 / 65498, request date: 1968-04-08, get date: 1972-06-30,
 90. Układ samoczynnego wyłączania napędu podajnika materiałów ciekłych lub sypkich przy ich wagowym dozowaniu, Jerzy Kraśnicki, P.141384 / 65492, request date: 1970-06-17, get date: 1972-07-15,
 91. Pokrycie ochronne do form metalowych, Zbigniew Lech, Jan Nadzieja, Tadeusz Bartuś, , P.138912 / 65490, request date: 1970-02-20, get date: 1972-07-15,
 92. Sposób wytwarzania formy do odlewania metali i ich stopów, Ryszard Chudzikiewicz, Alina Jadłowska, Wojciech Briks, P.131508 / 65489, request date: 1969-02-03, get date: 1972-07-15,
 93. Sposób utwardzania mas formierskich i rdzeniowych ze szkłem wodnym, Zygmunt Pomianowski, Jerzy Romański, Tadeusz Olszowski, Jan Horoszko, P.121818 / 64967, request date: 1967-07-21, get date: 1972-06-29,
 94. Sposób pomiaru stopnia spienienia substancji ciekłych i urządzene do stosowania tego sposobu, Andrzej Baliński, Tadeusz Olszowski, P.132556 / 64441, request date: 1969-03-25, get date: 1972-01-15,
 95. Sposób otrzymywania oddzielacza do polekania rdzennic przy wyrobie rdzeni z mas ciekłych, jerzy Śliwa, P.127899 / 63217, request date: 1968-07-04, get date: 1971-08-20,
 96. Sposób wytwarzania samoutwardzalnych mas formierskich i rdzeniowych, Tadeusz Olszowski, Janina Rzeszut, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, P.127852 / 63216, request date: 1968-07-02, get date: 1971-08-20,
 97. Przystawka pompująco-filtrująca trudnoplane ciecze hydrauliczne, Aleksandr Fajkiel, Renata Korzec, Zbigniew Maniowski, Wiesław Walczak, Kordian Zawadzki, W.114202 / 62743, request date: 2003-07-14, get date: 2006-11-30,
 98. Sypka masa samoutwardzalna do wyrobu form i rdzeni odlewniczych, Jur Piszak, Tadeusz Olszowski, Zbigniew Ulman, Zdzisław Wertz, Cezary Wieja, Barbara Wilkosz, P.130267 / 62637, request date: 1968-11-27, get date: 1971-05-15,
 99. Sposób pomiaru przebiegu procresu odprężania odlewów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, Stanisław Korcyl, P.129512 / 61588, request date: 1968-10-14, get date: 1971-01-05,
 100. Stabilizator temperatury form metalowych, Renata Korzec, Aleksander Fajkiel, Zbigniew Maniowski, Wiesław Walczak, Kordian Zawadzki, Paweł Zawadzki, W.109823 / 60788, request date: 1999-07-02, get date: 2004-10-29, co-owners: SILUM Sp z oo, Opojowice,
 101. Lepkościomierz automatyczny, z bezpośrednim odczytem cyfrowym, Wiktor Stelmach, P.123590 / 60002, request date: 1967-11-16, get date: 1970-05-30,
 102. Regenerator talerzowy, Franciszek Pezarski, Zbigniew Maniowski, Irena Izdebska-Szanda, Elżbieta Smoluchowska, W.109800 / 59901, request date: 1999-06-25, get date: 2003-09-30,
 103. Sposób czyszczenia kokil metalowych, Jerzy Romański, P.112775 / 59577, request date: 1966-02-03, get date: 1970-03-20,
 104. Dysza chłodzona dwukomorowa wielkopiecowa lub żeliwiakowa, Zbigniew Miętka, W.111996 / 58843, request date: 1996-11-22, get date: 2001-10-31,
 105. Dysza chłodzona jednokomorowa wielkopiecowa lub żeliwiakowa, Zbigniew Miętka, W.111997 / 58842, request date: 1996-11-22, get date: 2001-10-31,
 106. Kruszarka wibracyjna, Andrzej kopciński, Franiszek Pezarski, Zbigniew Maniowski, Tadeusz Bogacz, Marian Bicz, W.110225 / 58649, request date: 1996-03-15, get date: 2001-06-29, co-owners: PrzedsiębiorstwoProdukcyjno-Usługowe METALODLEW SA,
 107. Sposób wytwarzania żywic fenolowo-formaldehydowo-furfurylowych do mas formierskich, Tadeusz Rabek, Bożena Kolarz, Jadwiga Pakuła-Kozik, Zdzisław Wertz, Jan Harpula, MieczysławDębski, P.112619 / 58309, request date: 1966-01-24, get date: 1969-10-31,
 108. Sposób wytwarzania kamieni iskrzących do zapalniczek oraz urządzenie do stosowania tego sposobu, Krzysztof Rutkowski, P.114633 / 58279, request date: 1966-05-18, get date: 1969-10-30,
 109. Sposób wytwarzania żywic fenolowo-formaldehydowo-furfurylowych do mas formierskich, Tadeusz Rabek, Bożena Kolarz, Jan Harpula, Jadwiga Pakuła-Kozik, Mieczysław Dębski, P.112422 / 57937, request date: 1966-01-12, get date: 1969-09-30,
 110. Sposób otrzymywania wysokojakościowych stopów żelaza z aluminium, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, P.106486 / 57627, request date: 1964-12-03, get date: 1969-06-30,
 111. Sposób pomiaru temperatury ciekłych metali, Janina Nowak, P.112090 / 56238, request date: 1965-12-18, get date: 1968-10-05,
 112. Sposób wykonywania wzorców chropowatości powierzchni odlewów, Edward Bożek, Andrzej Lachiewicz, Zygmunt Smoleń, Jerzy Stachańczyk, P.115382 / 56076, request date: 1966-07-01, get date: 1968-10-10,
 113. Ręczny pirometr, Wojciech Leśniewski,, W.97760 / 55582, request date: 1993-04-29, get date: 1997-11-28,
 114. Urządzenie do sporządzania masy modelowej, Kazimierz Bruzda, Zygmunt Pyrek, Stanisław Cięciwa, Franciszek Krupa, W.98323 / 54784, request date: 1993-07-19, get date: 1997-01-31,
 115. Forma metalowa do badania temperatury umożliwiająca otrzymywania odlewów warstwowych i kompozytowych metodą prasowania w stanie ciekłym, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Janczur, Marian Wróblicki, W.97958 / 54778, request date: 1993-05-28, get date: 1997-01-31,
 116. Forma metalowa do prasowania w stanie ciekłym zestawu próbek, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Janczur, Marian Wróblicki, W.97519 / 54196, request date: 1993-04-05, get date: 1996-06-28,
 117. Powłoka do form dla odlewania mosiądzu pod ciśnienim, Władysław Kajoch, P.111951 / 54141, request date: 1965-12-08, get date: 1967-10-20,
 118. Urządzenie do rafinacji ciekłych metali, Zbigniew Lech, Grażyna SEk-Sas, Eugeniusz Pałczyński, Jerzy Karpiński, Stanisław Cięciwa, Józef Galon, W.96260 / 53796, request date: 1992-10-20, get date: 1996-01-31,
 119. Aparat do oznaczania temperatury spiekania odlewniczych materiałów formierskich, Aleksy Sasin, Józef Galon, Tadeusz Grochal, Zbigniew Maniowski, Magdalena Gawlikowska, W.95256 / 53787, request date: 1992-05-22, get date: 1996-01-31,
 120. Piec próżniowy dwukomorowy wielofunkcyjny, Jerzy Schmidt, Natalia Sobczak, Marek Pietraszkiewicz, Zygmunt Wójcicki, Krzysztof Siwecki , W.96697 / 53407, request date: 1992-12-15, get date: 1995-10-31,
 121. Masa formierska lub rdzeniowa, Zdzisław Wertz, Zbigniew Rozmej, P.110799 / 53116, request date: 1965-09-09, get date: 1967-06-12,
 122. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Zdzisław Wertz, Zbigniew Rozmej, P.110799 / 53116, request date: 1965-09-09, get date: 1967-06-12,
 123. Staliwo chromowo-wanadowe odporne na ścieranie, Tadeusz Sala, P.107177 / 52626, request date: 1965-01-30, get date: 1967-03-18,
 124. Stacjonarne urządzenie powietrzno-natryskowe, Aleksander Fajkiel, Piotr Słowik, Antoni Remiszewski, W.91136 / 52141, request date: 1990-10-04, get date: 1994-04-29,
 125. Urządzenie do badania materiałów na zmęczenie obrotowo-gięte o bezpośrednim napędzie próbki wolnopodpartej, Leon Jamroz, P.104673 / 51749, request date: 1964-05-23, get date: 1966-08-31,
 126. Urządzenie do formowania kształtek izolacyjno-egzotermicznych, Stanisław Ząbek, Kazimierz Bruzda, Zbigniew Stefański, Jacek Zalasiński, W.89735 / 51729, request date: 1990-03-09, get date: 1993-09-30,
 127. Urządzenie do lokalnego doprasowaniaw odlewniczej formie ciśnieniowej, Zbigniew Kanikuła, Francisszek Kara, W.90179 / 51503, request date: 1990-05-10, get date: 1991-02-11,
 128. Urządzenie do pomiaru grubości warstwy powierzchniowej o własnościach magnetycznych innych niż własności podłoża ferromagnetycznego, Antoni Karamara, Stanisław Korcyl, Janusz Rutkowski, P.107443 / 51258, request date: 1965-02-13, get date: 1966-04-15,
 129. Staliwo odporne na zużycie ścierne, Tadeusz Sala, P.107111 / 51061, request date: 1965-01-25, get date: 1966-03-21,
 130. Aparat do badania właściwości powierzchniowych materiałów w stanie ciekłym, Józef Galon, Natalia Sobczak, Roan Ryglicki, , W.94737 / 50513, request date: 1988-10-28, get date: 1990-04-30,
 131. Waga Hakowa, Jerzy Schmidt, W.85477 / 50250, request date: 1988-11-16, get date: 1989-08-21,
 132. Sposób wykonywania kokil i matryc kuziennych oraz tłocznych, Jan Harpula, Tadeusz Olszowski, Jan Zakrzewski, Zygmunt Pyrek, Lucjan Żmuda, P.103927 / 50076, request date: 1964-03-04, get date: 1965-11-10,
 133. Uniwersalna rama nośna, Antoni Szymonek, Zdzisław Żółkiewicz, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, Andrzej Kuczabiński, Stanisław Smoczyński, W.86812 / 49621, request date: 1989-03-24, get date: 1989-12-27, co-owners: Dąbrowska Fabryka Obrabiarek "DEFUM", Dąbrowa Górnicza,
 134. Sposób otrzymywania żeliwa szarego o podwyższonych własnościach magnetycznych, Antoni Karamara, Janusz Rutkowski, P.101316 / 49514, request date: 1963-04-13, get date: 1965-08-16,
 135. Impulsowa głowica do zagęszczania masy formierskiej, Jan Danek, Stanisław Słowiński, Stanisław Burda, W.86199 / 49469, request date: 1989-01-20, get date: 1992-05-06,
 136. Smar do tłoków odlewniczych maszyn cisnieniowych, Władysław kajoch, P.101698 / 49382, request date: 1963-05-25, get date: 1965-04-13,
 137. Ręczny pirometr podczerwieni, Kazimierz Cyganek, Andrzej Chechliński, Antoni Remiszewski, Marek Kotulski, Józef Galon, W.90323 / 49188, request date: 1987-10-23, get date: 1992-03-06,
 138. Sposób wytwarzania żeliwa sferoidalnego, Zbigniew Tyszko, Jan Rączka, Edmund Machynia, Krystyna Szczyrek, P.103106 / 49166, request date: 1963-09-30, get date: 1965-03-01,
 139. Aparat do badania własności wytrzymałościowych mas formierskich i rdzeniowych, Andrzej Czajka, Bogusław Słomczyński, , P.100733 / 48524, request date: 1963-02-14, get date: 1964-10-15,
 140. Stal narzędziowa chromowo-molibdenowo-wanadowa do pracy na gorąco, Elżbieta Szyndler, P.101752 / 48503, request date: 1963-05-30, get date: 1964-09-22,
 141. Masa formierska i rdzeniowa szybkowysychająca, Tadeusz Olszowski, Tadeusz rzepa, Zdzisław Wertz, Jan Zakrzewski, P.101680 / 48453, request date: 1963-05-24, get date: 1964-10-05,
 142. Powłoka do odlewniczych form ciśnieniowych, Władysław Kajoch, P.101854 / 48452, request date: 1963-06-10, get date: 1964-10-05,
 143. Żeliwo prrzeciwcierne niskokrzemow-miedziowe, Tadeusz Olszowski, P.100333 / 48023, request date: 1962-12-18, get date: 1964-01-25,
 144. Mieszalnik do sporzadzania kompozycji żywic, Krzysztof Siwecki, Zdzisław Żółkiewicz, Jacek Krokosz, Jacek Zalasiński, Jan Koziorowski, Kazimierz Bruzda, W.82706 / 47608, request date: 1988-02-12, get date: 1991-01-21,
 145. Pokrycie tellurowe do form i rdzeni przy produkcji kokil, Tadeusz olszowski, Zdzisław Wertz, P.99654 / 47054, request date: 1962-09-13, get date: 1963-06-29,
 146. Spoiwo do masy samoutwardzalnej do wyrobu rdzeni odlewniczych, Tadeusz Rzepa, Jerzy Romański, Stanisław Maciaszek, P.98985 / 46956, request date: 1962-06-04, get date: 1963-05-25,
 147. Urządzenie do uszczelniania grzejników centralnego ogrzewania, Jacek Krokosz, Krzysztof Siwecki, Zdisław Żółkiewicz, Ryszard Suszkiewicz, W.88623 / 46825, request date: 1985-10-11, get date: 1990-04-09,
 148. Spoiwo rdzeniowe typu olejowego oparte na osnowie pozostałości podestylacyjnej syntetycznych kwasów tłuszczowych, Tadeusz Rzepa, Jerzy Romański, Gerard Bekiesz, Wiktor Klimek, P.98973 / 46732, request date: 1962-06-01, get date: 1963-03-25,
 149. Sposób produkcji rur z żeliwa szarego, odlewanych odśrodkowo w kokilach metalowych bez konieczności ich wyżarzania i prostowania, Jan Woźniacki, Jan Wojtasik, Józef Komorowski, P.98178 / 46473, request date: 1962-01-30, get date: 1963-01-23,
 150. Forma odlewnicza do odlewania powłoki kulistej, Stanisław Przeworski, Bogusław Ludew, Stanisław Korcyl, Wojciech Zakrocki, Władysław Matlak, Jan Kurp, Jan Kucz, Jan Pilch, Adam Kasprzyk, Tadeusz Teisler, Władysław Zbroja, W.79608 / 46014, request date: 1987-03-05, get date: 1989-10-30,
 151. Aparat do oznaczania płynności mas formierskich, Aleksy Sasin, Władysław Romek, Józef Galon, Przemysław Wilczyński, Wiesław Stypuła, W. 78235 / 45717, request date: 1986-09-18, get date: 1989-09-07,
 152. Aparat do określania stopnia utwardzania mas samoutwardzalnych, Andrzej Baliński, Satanisław Młodnicki, Tadeusz Olszowski, Aleksy Sasin, Robert Tabeau, W.75337 / 45536, request date: 1985-08-02, get date: 1989-07-03,
 153. Pasta ochronna na koncówki termopar pracujących w wysokich temperaturach, Janina Nowak, P.95742 / 44843, request date: 1960-12-14, get date: 1961-07-20,
 154. Masa rdzeniowa i formierska, Zdzisław Wertz, Jan Bielatowicz, Tadeusz Rzepa, Andrzej Potocki, P.92182 / 44713, request date: 1959-10-19, get date: 1961-08-02,
 155. Urządzenie do zagęszczania próbek z mas formierskich, Stanisław Cięciwa, Aleksy Sasin, Robert Tabeau, Józef Galon, Zbigniew Ulman, Tadeusz Olszowski, Bogdan Isendorf, W.77993 / 44179, request date: 1986-08-13, get date: 1988-07-05,
 156. Urzadzenie do badania przemian strukturalnych i własności magnetycznych metali i stopów ferromagnetycznych w podwyższonych temperaturach, Jacek hennel, Antoni Karamara, Janusz Rutkowski, Antoni Woźniacki, P.92835 / 43503, request date: 1960-01-28, get date: 1960-09-27,
 157. Łyżka załadowcza, Józef Galon, Józef Grylewicz, W.77362 / 43486, request date: 1986-05-16, get date: 1988-02-02,
 158. Lampa ciemniowa, Wiktor Stelmach, Janina Sybiga, W.77053 / 43344, request date: 1986-04-14, get date: 1987-12-21,
 159. Urządzenie do wibracyjnego zagęszczania samoutwardzalnej masy formierskiej lub rdzeniowej, Adam Nawrocki, Tadeusz Olszowski, Elżbieta Smoluchowska, Jan Danek, Marian Sonik, W.77238 / 43287, request date: 1986-05-07, get date: 1987-11-20,
 160. Kokila do odlewania próbek spektrometrycznych, Tadeusz Grochal, Andrzej Gwiżdż, Zenon Pirowski, Adam Skórkowski, W.76636 / 42929, request date: 1986-02-17, get date: 1987-09-23,
 161. Urządzenie do odmywania drobnych frakcji, Bogusław Słomczyński, Zbigniew MAniowski, Roman Żudro, W.79490 / 42920, request date: 1984-03-14, get date: 1987-09-23,
 162. Sposób otrzymywania wysokojakościowych stopów żelaza z aluminium, zawierających od 3% do 80% aluminium, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, P.90382 / 42160, request date: 1958-12-19, get date: 1959-08-24,
 163. Urzadzenie do wytwarzania gęstych jednorodnych mieszanin ciał stałych i ciekłych, Janusz Czarski, Marek Dorociak, Andrzej Heryan, Zbigniew Maniowski, Małgorzata Majka, Andrzej Kober, Elzbieta Kuleszyńska, Janusz Starzycki, W.74994 / 42125, request date: 1985-06-13, get date: 1987-03-30,
 164. Masa egzotermiczna do otulin nadlewó oraz sposób wykonywania otulin, Kazimierz Korecki, Tadeusz Welkens, P.89750 / 41900, request date: 1958-09-05, get date: 1959-04-30,
 165. Laboratoryjna mieszarka krążnikowa, Julian Kawaler, Stanisław Cięciwa, Józef Galon, W.74513 / 41654, request date: 1985-04-05, get date: 1986-12-29,
 166. Urządzenie do oznaczania grubości skorupy powstałej z paisku powleczonego żywicą, Jan Szczurek, Julian Kawaler, Mieczsław Dębski, Robert Tabeau, Władysław Romek, Aleksy Sasin, Władysław Gruczyński, Stanisław Cięciwa, Jan Koziorowski, W.76108 / 41206, request date: 1982-05-18, get date: 1986-09-29,
 167. Przyrząd do pomiaru temperatury, zwłaszcza ciekłych metali i stopów odlewniczych, Stanisław Fuksa, Zbigniew Górny, Roman Ryglicki, Aleksy Sasin, Robert Tabeau, Wojciech Wierzchowski, Edward Zemlak, W.73591 / 41043, request date: 1984-11-13, get date: 1984-08-27,
 168. Kokila dzielona do odlewania kul, Roman Dębicki, Jan Misztal, Waldemar Radziwiłł, Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, W.73099 / 40604, request date: 1984-08-08, get date: 1986-04-30,
 169. Stanowisko do modelowania ustalonych pól temperatur na zasadzie analogii elektrycznej w wannie elektrolitycznej, Józef Kawaler, Zbigniew Kanikuła, W.73014 / 40482, request date: 1984-07-26, get date: 1986-04-30,
 170. Urządzenie do sferoidyzacji żeliwa, Jerzy Tybulczuk, Jacek Marfiak, Janusz Cupiał, Marek Karewicz, Kryzsztof Dorawski, Adam Kowalski, Franciszek Sadowski, W.72962 / 40297, request date: 1984-07-18, get date: 1986-02-28,
 171. Końcówka ochronna do termopary zanurzeniowej, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, Edward Zemlak, W.72952 / 40167, request date: 1984-07-16, get date: 1986-01-30,
 172. Pneumatyczne urządzenie do wpychania prętów magnezowych lub elektronowych do kadzi z roztopionym żeliwem przy produkcji żeliwa sferoidalnego, Jerzy Łempicki, Jerzy Piaskowski, P.81005 / 39132, request date: 1955-05-09, get date: 1956-04-10,
 173. Masa egzotermiczna do wykonywania otulin nadlewów, Platon Januszkiewicz, Kazimierz korecki, Tadeusz Sala, Tadeusz Welkens, Zdzisław wertz, P.81283 / 39128, request date: 1955-06-28, get date: 1956-04-10,
 174. Sposób wytwarzania masy do wyrobu rdzeni odlewniczych, Julian Kulka, Tadeusz rzepa, Jan Buciewicz, P.80752 / 38934, request date: 1955-03-28, get date: 1956-02-20,
 175. Urządzenie do wykonywania rdzeni odlewniczych, Kazimierz Bruzda, Jan Szczurek, Franiszek Krupa, Jacek Zalasiński, Stanisław Cięciwa, Eugeniusz PAłczyński, Jan Koziorowski, Wojciech Talar, Jan Cichy, Maria Czaplińska Szczurek, W.69588 / 38869, request date: 1982-11-26, get date: 1985-03-07,
 176. Stolik urządzenia do wykonywania otworu odprężającego, Jerzy Schmidt, Zygmunt Wójcicki, W.69435 / 38817, request date: 1982-11-18, get date: 1985-03-07,
 177. Przełącznik wielopozycyjny, Wojciech Leśniewski, W.70778 / 38706, request date: 1983-07-19, get date: 1985-02-05,
 178. Urządzenie do płukania materiałów sypkich, zwłaszcza piasków, Janusz Ratajczyk, Zbigniew MAniowski, Bogusław Słomczyński, W.69580 / 38304, request date: 1982-12-15, get date: 1984-09-18,
 179. Kokila wytrząsana do odlewania kul, Roman Dębicki, Jan Misztal, Waldemar Radziwiłł, Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, W. 69434 / 38013, request date: 1982-11-18, get date: 1984-05-30,
 180. Techniczne ciało doskonale czarne do kontroli i cechowania pirometrów podczerwieni, Ryszard Chromy, Tadeusz Grochal, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, W.67463 / 37521, request date: 1981-10-14, get date: 1984-01-30,
 181. Wysokojakościowe żeliwo niemagnetyczne, Zbigniew Tyszko, Bronisław Deptuch, P.78715 / 37315, request date: 1954-02-15, get date: 1955-05-25,
 182. Sposób modyfikacji mosiądzów o zawartości miedzi do 50%, Krzysztof Rutkowski, P.78714 / 37314, request date: 1954-02-15, get date: 1955-05-25,
 183. Aparat do oznaczania wilgotności materiałów szypkich, zwłaszcza mas formierskich o wilgotności do 10% , Bogusław Słomczyński, Zbigniew Maniowski, W.64957 / 36372, request date: 1980-01-08, get date: 1983-03-31,
 184. Stanowisko laboratoryjne do odsączania cieczy, Janusz Ratajczyk, Zbigniew Maniowski, W.66286 / 36187, request date: 1981-02-17, get date: 1983-01-24,
 185. Sposób szybkościowego wytapiania żeliwa wysokokrzemowego w piecach tyglowych, Zbigniew Tyszko, P.77122 / 36166, request date: 1952-10-20, get date: 1954-06-15,
 186. Sposób szybkościowego wytapiania żeliwa wysokokrzemowego w piecach tyglowych, Zbigniew Tyszko, P.77122 / 36166, request date: 1952-10-20, get date: 1954-06-15,
 187. Sposób otrzymywania stopów magnezu do produkcji żeliwa sferoidalnego, Jerzy Piaskowski, P.76122 / 35493, request date: 1951-09-27, get date: 1953-04-30,
 188. Aparat do badania przyczepności pokryć ochronnych na formy i rdzenie odlewnicze, Zygmunt Grodziński, Zygmunt Smoleń, Halina Pawłowska, Aleksander Palma, W.61061 / 35067, request date: 1979-01-30, get date: 1982-06-07,
 189. Urządzenie do oznaczania temperatury odniesienia, Stanisław Truś, Stanisław Koterba, W.61731 / 33861, request date: 1979-05-17, get date: 1981-11-02,
 190. Urządzenie do oczyszczania pisków formierskich, Andrzej Pająk, Andrzej Krawczyk, Tadeusz Olszowski, Adam Jachowicz, Andrzej Marzencki, Stanisław Burda, W. 62443 / 33362, request date: 1979-08-23, get date: 1981-07-06,
 191. Kokila do odlewania metali i ich stopów, Jan Zakrzewski, Aleksander Sędzimir, Stanisław Ząbek, Jacek Krokosz, Marian Wróblicki, Eugeniusz Pałczyński, Stanisław Cięciwa, W.60471 / 30545, request date: 1976-12-16, get date: 1979-09-26,
 192. Urządzenie do badania tarcia i zużycia materiałów, Jerzy Schmidt, Stanisław Korcyl, Lesław Hajduk, W. 00000 / 30249, request date: 1976-07-16, get date: 1979-08-06,
 193. Urządzenie do badania skrawalności, Jerzy Schmidt, Stanisław Korcyl, W.54994 / 30247, request date: 1975-12-10, get date: 1979-08-06,
 194. Przenośny zbiornik wlewowy wielownękowej formy odlewniczej, Stanisław Korcyl, Stanisław Przeworski, W.59419 / 29990, request date: 1976-05-27, get date: 1979-04-30,
 195. Urządzenie do oznaczania wytrzymałości na zginanie kstałtek z mas formierskich wilgotnych, Zdzisław Samsonowicz, Marian Adamus, Józefa Iwaszko-Braun, Jerzy Ostrowski, Władysław Gruczyński, Aleksy Sasin, W.55210 / 29590, request date: 1976-02-18, get date: 1979-01-19,
 196. Urządzenie do badania zużycia przez ścieranie w ruchu posuwisto-zwrotnym, NNNN, W.55585 / 29264, request date: 1976-05-12, get date: 1978-10-27,
 197. kadź do wytwarzania żeliwa sferoidalnego z komora reakcyjną, NNNN, W.55093 / 27955, request date: 1976-01-23, get date: 1978-02-23,
 198. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000116 / 2776781, request date: 2014-04-29, get date: 2016-03-30, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 199. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / 2776779, request date: 2014-04-29, get date: 2016-04-06, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja
 200. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, EP12772821.0. P / 2744612, request date: 2014-02-13, get date: 2015-10-21, reported abroad, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy
 201. Urządzenie do cechowania sprężyn twardościomierzy, NNNN, W.53910 / 27231, request date: 1975-06-21, get date: 1977-06-17,
 202. Aparat do oznaczania temperatury mięknienia piasku powleczonego, NNNN, W.53485 / 27206, request date: 1975-04-08, get date: 1977-06-17,
 203. Aparat do pomiaru swobodnego skurczu liniowego metali, NNNN, W.53738 / 27155, request date: 1975-05-24, get date: 1977-06-15,
 204. Twardościomierz do oznaczania twardości powierzchniowej mas formierskich wilgotnych, prasowanych pod wysokimi naciskami, NNNMN, W.53352 / 26780, request date: 1975-03-11, get date: 1977-05-16,
 205. Elektromagnetyczny przesiewacz laboratoryjny, NNNN, W.51286 / 26727, request date: 1973-12-22, get date: 1977-05-06,
 206. Urządzenie do mechanicznego dozowania materiałów sypkich, zwłaszcza modyfikatorów i dodatków stopowych, NNNN, W.52611 / 26498, request date: 1974-10-22, get date: 1977-04-18,
 207. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, PCT/PL2014/0009 / 2603402, request date: 2013-06-17, get date: 2016-11-02, reported abroad, Rosja
 208. Aparat do oznaczania wilgotności mas formierskich, NNNN, W.31508 / 25382, request date: 1974-02-11, get date: 1976-11-23,
 209. Aparat do formowania próbek wytrzymałóściowych zwłaszcza z mas formierskich i rdzeniowych, NNNN, W.51285 / 24948, request date: 1973-12-22, get date: 1976-10-20,
 210. Polaryskop kołowo-liniowy do analizy stanów odkształceń z zastosowaniem powłok optycznie czynnych, NNNN, W.49609 / 24361, request date: 1972-12-06, get date: 1976-02-25,
 211. Urządzenie do odlewania mielników, Jan Zakrzewski, Marian Adamus, Ryszard Albin, Kazimierz Bruzda, Eugeniusz Pałczyński, Aleksy Sasin,Aleksander Sęzimir, Zbigniew Górny, Tadeusz Piwoński, Józef Latoń, W.48762 / 23303, request date: 1972-05-31, get date: 1975-03-04,
 212. Objętościowy dozownik cieczy, Kazimierz Bruzda, Ryszard Albin, W.48317 / 23300, request date: 1972-03-20, get date: 1975-03-07,
 213. Zawór bezpieczeństwa do kadzi odlewniczej, Tadeusz Jachimczyk, Kazimierz Bruzda, Jacek Zalasiński, W.48849 / 23299, request date: 1972-06-08, get date: 1975-03-07,
 214. Aparat do badania ciekłych mas metodą rozpływu walca, NNNN, W.48893 / 23277, request date: 1972-06-23, get date: 1975-03-04,
 215. Aparat do określania stopnia osypliwości mas formierskich, Andrzej Czajka, Magdalena Gawlikowska, Władysław Gruczyński, Eugeniusz Wolan, W.48414 / 23252, request date: 1972-03-27, get date: 1974-12-19,
 216. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000 / 232349, request date: 2012-10-25, get date: 2017-07-31, reported abroad, Izrael
 217. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000 / 232348, request date: 2012-10-25, get date: 2017-09-30, reported abroad, Izrael
 218. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000 / 232347, request date: 2012-10-25, get date: 2017-03-30, reported abroad, Izrael
 219. Sposoby wykonywania warstwowych form ceramicznych do odlewania stopów metali reaktywnych, Wojciech Leśniewski, Aleksander Karwiński, Marek Wawrylak, Piotr Wieliczko, P.414765 / 229291, request date: 2015-11-12, get date: 2018-07-10,
 220. Sposób wykonywania modeli w technice 3D oraz tworzywo do wykonywania modeli w technice 3D, Jacek Krokosz, Jerzy J. Sobczak, Andrzej Gil, Rafał Pabiś, Zdzisław Żółkiewicz, Zbigniew Stefański, Krzysztof Nosal, Paweł Pichniarczyk, Henryk Szeląg, Małgorzata Niziurska, P.415793 / 228930, request date: 2016-01-14, get date: 2018-05-15, co-owners: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie filia w Krakowie,
 221. Sposób otrzymywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak, P.401536 / 227959, request date: 2012-11-09, get date: 2018-02-09,
 222. Sposób wykonywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak, P.401539 / 227953, request date: 2012-11-09, get date: 2018-02-09,
 223. Sposób wykonywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak, P.401539 / 227953, request date: 2012-11-09, get date: 2017-08-07,
 224. Sposób otrzymywania porowatej kształtki kordierytowej, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Rudolf Krzyżak, P.401536 / 227952, request date: 2012-11-09, get date: 2017-08-07,
 225. Lanca do rafinacji metali, Wiesław Cupryś, W.48365 / 22764, request date: 1972-03-15, get date: 1974-09-27,
 226. Urządzenie do pomiaru sił ścinających, Wojciech Leśniewski, Natalia Sobczak, Piotr Wieliczko, P.411415 / 225987, request date: 2015-02-27, get date: 2017-06-30,
 227. Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z podłożami ogniotrwałymi w warunkach izotermiznych i nieizotermicznych, Natalia Sobczak, Rafał Nowak, Janusz Budzioch, Andreas Glenz, P.408159 / 225228, request date: 2014-05-09, get date: 2017-03-31, co-owners: PREVAC spółka z oo, Rogów,
 228. Sposób ulepszania cieplnego odlewniczych wieloskłądnikowych brązów aluminiowych, Zbigniew Górny, Andrzej Gwiżdż, Stanisława Kluska-Nawarecka, Krzysztof Saja, Jacek Wodnicki, P.398700 / 223001, request date: 2012-04-02, get date: 2016-10-24,
 229. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, P.396896 / 222730, request date: 2011-11-07, get date: 2016-08-31,
 230. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, P.396895 / 222728, request date: 2011-11-07, get date: 2016-08-31,
 231. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, P.396894 / 222727, request date: 2011-11-07, get date: 2016-08-31,
 232. Łyżka do zalewania stopów, zwłaszcza stopów łatwo utleniających się , Paweł Darłak, Piotr Długosz, P.405118 / 222677, request date: 2013-08-22, get date: 2016-08-31,
 233. Sposób i urządzenie do wykonywania wlewków metalowych o strukturze tiksotropowej, zwłaszcza z żeliwa i ze stopów wysokotopliwych, Wojciech Wierzchowski, Krzysztof Jaśkowiec, Krystyna Rabczak, Marek Kranc, Zenon Pirowski, Andrzej Gwiżdż, Łukasz Boroń, Tadeusz Grochal, P.405117 / 222676, request date: 2013-08-22, get date: 2016-08-31,
 234. Urządzenie do usuwania masy formierskiej z odlewu i jego chłodzenia, Piotr Dudek, Aleksander Fajkiel, Krzysztof Saja, Tomasz Reguła, Jacek Bochenek, P.404518 / 222130, request date: 2013-07-01, get date: 2016-08-26, co-owners: Jacek Bochenek,
 235. Redliczka zęba sprężystego do kultywatora i sposób jej wytwarzania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski, P.398094 / 220718, request date: 2012-02-13, get date: 2015-12-31, co-owners: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 236. Redliczka zęba sprężystego do kultywatora i spoób jej wytwarzania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Żurowski, P.398093 / 220483, request date: 2012-02-13, get date: 2015-10-30, co-owners: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 237. Sposób wykonywania redlicy zęba głębosza, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosław Ciechacki, Kamil Zurowski, P.398091 / 220481, request date: 2012-02-13, get date: 2015-10-30, co-owners: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 238. Gęsiostopka zęba sprężystego do kultywatora i sposób jej wytwarzania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Mareek Gościański, Bartłomiej Dudziak, Radosłąw Ciechacki, Kamil Żurowski, P.398092 / 220360, request date: 2012-02-13, get date: 2015-10-30, co-owners: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
 239. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego, Zbigniew Stefański, Andrzej Pytel, P.393911 / 220357, request date: 2011-02-11, get date: 2015-10-30,
 240. Sposób i urządzenie do wykonywania odlewów o strukturze tiksotropowej ze stopów wysokotopliwych, zwłaszcza żeliwa , Wojciech Wierzchowski, Marek Kranc, Tadeusz Grochal, Krzysztof Jaśkowiec, Anbdrzej Gwiżdż, Zenon Pirowski, Waldemar Uhl, P.399770 / 220046, request date: 2012-07-03, get date: 2015-08-31,
 241. Sposób odzysku odpadów żelaza, Władysław Madej, Wiesław Mazur, P. 396048 / 219537, request date: 2011-08-22, get date: 2015-05-29, co-owners: PRAS - ZŁOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 242. Mieszarka do mas formierskich, Zbigniew Kanikuła, W.44553 / 21926, request date: 1969-10-24, get date: 1972-08-30,
 243. Sposób wykonywania modeli odlewniczych, Jan Pielichowski, Krzysztof Pielichowski, Edyta Hebda, Jerzy J. Sobczak, Zdzisław Żółkiewicz, Aleksander Karwiński, P.399161 / 219198, request date: 2012-05-14, get date: 2015-03-31,
 244. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, P.396893 / 219174, request date: 2011-11-07, get date: 2015-03-31,
 245. Odlewniczy okołoeutektyczny silumin, Edward Czekaj, P.391841 / 218946, request date: 2010-07-14, get date: 2015-02-28,
 246. Odlewniczy bezniklowy okołoeutektyczny silumin stopowy wytwarzany z wtórnych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, P.391840 / 218945, request date: 2010-07-14, get date: 2015-02-27,
 247. Urządzenie do wykonywania z ciekłych mas samoutwardzalnych kształtek laboratoryjnych do badań wytrzymałościowych, Roman Golec, Zbigniew Górny, Władysław Gruczyński, Czesław Jakimyszyn, Józef Latoń, Jerzy Lis, Tadeusz Olszowski, Jerzy Ostrowski, Aleksy Sasin, ZBigniew Strojny, Eugeniusz Wolan, W. 46226 / 21843, request date: 1969-03-28, get date: 1972-06-27,
 248. Bezniklowy podeutektyczny silumin stopowy wytwarzany z czystych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, P.391837 / 218278, request date: 2010-07-14, get date: 2014-10-31,
 249. Bezniklowy okołoeutektyczny silumin wytwarzany z czystych wyjściowych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, P.391836 / 218277, request date: 2010-07-14, get date: 2014-10-31,
 250. Bezniklowy podeutektyczny silumin wytwarzany z wtórnych materiałów wsadowych, Edward Czekaj, P.391839 / 217653, request date: 2010-07-14, get date: 2014-08-29,
 251. Bezniklowy okołoeutektyczny silumin wytwarzany z wtórnych materiałów wsadowych , Edward Czekaj, P.391838 / 217649, request date: 2010-07-14, get date: 2014-08-29,
 252. Foremka do badania zjawisk wywoływanych oddziaływaniem elektromagnetycznym w cieczach przewodzących, Wojciech Leśniewski, Ludmil Drenchev, Jerzy J. Sobczak, P.395426 / 217471, request date: 2011-06-25, get date: 2014-07-31,
 253. Regenerator wibracyjno-fluidyzacyjny, Irena Izdebska-Szanda, Andrzej Kopciński, Franciszek Pezarski, P.395800 / 216942, request date: 2011-07-29, get date: 2014-05-30,
 254. Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, Edward Czekaj, Aleksander Karwiński, P.396030 / 216825, request date: 2011-08-19, get date: 2014-05-30,
 255. Aparat do pomiaru wytrzymałości cienkich próbek ceramicznych, Wojciech Leśniewski, Aleksander Karwiński, Piotr Wieliczko, P.396047 / 216551, request date: 2011-08-22, get date: 2014-04-30,
 256. Sposób modyfikacji stopów metali w formie odlewniczej, Jerzy Tybulczuk, Edward Czekaj, Krzysztof Jaśkowiec, Igor Tybulczuk, Zenon Pirowski, P.389683 / 215772, request date: 2009-11-27, get date: 2014-01-31,
 257. Lemiesz do pługów ciągnikowych obracalnych i zagonowych i sposób jego wykonywania, Zenon Pirowski, Jerzy Olszyński, Marek Gościański, Marek Łabęcki, Dorota Kapcińska, P.385857 / 213450, request date: 2008-08-11, get date: 2013-03-29, co-owners: Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań, Polska,
 258. Pokrycie na formy i rdzenie odlewnicze do lokalnego utwardzania powierzchni odlewów i sposób lokalnego utwardzania powierzchni odlewów, Jerzy Tybulczuk, Aleksander Karwiński, Wojciech Lesniewski, Andrzej Gwiżdż, P.384722 / 212888, request date: 2008-03-17, get date: 2012-12-31,
 259. Żeliwo z grafitem płatkowym, Kazimierz Głownia, P.387805 / 212743, request date: 2009-04-16, get date: 2012-11-30,
 260. Żeliwo na elementy pracujące w warunkach zmęczenia cieplmego, sposób obróbki cieplnej elementów pracujących w warunkach zmęczenia cieplnego, oraz zastosowanieżeliwa na elementy pracujące w warunkach zmęczenia cieplnego, Andrzej Pytel, Józef Turzyński, Adam Kowalski, Ryszard Ślufarski, Łucja Adamowicz, P.383138 / 212526, request date: 2007-08-14, get date: 2012-10-31,
 261. Żeliwo szare, Kazimierz Głownia, Jerzy Tybulczuk, P.387083 / 212510, request date: 2009-01-20, get date: 2012-10-31,
 262. Sposób i urządzenie do odcynkowania w trybie in-situ wsadu pieca indukcyjnego, zwłaszcza wsadu zawierającego złom blachy stalowej ocynkowanej, Wojciech Wierzchowski, Tadeusz Grochal, Zenon Pirowski, Wiesław Borzystowski, Andrzej Gwiżdż, P.383814 / 210999, request date: 2007-11-19, get date: 2012-03-30,
 263. Stop na osnowie żelaza o dużej odporności na ścieranie, Leszek Magalas, Jerzy Krawiarz, Adam Kokosza, Waldemar Uhl, Zenon Pirowski, Leszek Cisło, P.384608 / 210981, request date: 2009-03-05, get date: 2012-03-30, co-owners: Akademia Górniczo-Hutnicza, im Stanisława Staszica, Kraków, Polska, Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Spółka z oo, Skawina, Polska,
 264. Aparat do pomiaru współczynnika przewodności cieplnej materiałów ceramicznych, Wojciech Leśniewski, Edward Czekaj, P.385856 / 210610, request date: 2008-08-11, get date: 2012-02-29,
 265. Sposób obróbki cieplnej odlewów z żeliwa sferoidalnego, Jerzy Tybulczuk, Dawid Myszka, P.375823 / 207085, request date: 2005-06-21, get date: 2010-10-29, co-owners: Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska,
 266. Aparat do bezstykowej oceny struktury stopów odlewniczych, Wojciech Wierzchowski, Stanisław Fuksa, P.362334 / 206587, request date: 2003-09-22, get date: 2010-08-31,
 267. Sposób wykonywania żeliwnych matryc wulkanizacyjnych, zwłaszcza żeliwnych klinów armatury przemysłowej, Andrzej Gwiżdż, Józef Turzyńdski, Wacław Pilut, P.371565 / 206277, request date: 2004-12-06, get date: 2010-07-30,
 268. Sposób otrzymywania stopów miedzi, Zbigniew Górny, Stanisława Kluska-Nawarecka, Henryk Połcik, Małgorzata Warmuzek, Wojciech Wierzchowski, Andrzej Gazda, P.380694 / 206275, request date: 2006-09-26, get date: 2010-07-30,
 269. Urządzenie do oznaczania powierzchni właściwej ciał stałych, Bruzda Kazimierz, Golec Roman, Górny Zbigniew, Jakimyszyn Czesław, Olszowski Tadeusz, Sibiga Janina, Strojny Zbigniew, Zalasiński Jacek, W.43864 / 20622, request date: 1969-05-03, get date: 1970-10-30,
 270. Urządzenie do określania czasu wiązania ciekłej masy samoutwardzalnej, Kazimierz Bruzda, Roman Golec, Zbigniew Górny, Władysław Gruczyński, Czesław Jakimyszyn, Maria Maciukiewicz, Tadeusz Olszowski, Zbigniew Strojny, Jacek Zalasiński, W.43653 / 20492, request date: 1969-03-24, get date: 1970-09-18,
 271. Sposób wykonywania modyfikatora w postaci kształtek do modyfikacji żeliwa szarego i sferoidalnego, Zbigniew Stefański, Władysław Madej, Jerzy Stachańczyk, Maciej Asłanowicz, Tadeusz Fulko, Andrzej Ościłowski, P.374955 / 204607, request date: 2005-05-10, get date: 2010-01-29,
 272. Sposób otrzymywania odlewów w formie odlewniczej z wysokojakościowego żeliwa, Jerzy Stachańczyk, Janusz Cupiał, Maciej Asłanowicz, Zbigniew Stefański, Maciej asłanowicz, Tadeusz Fulko, Andrzej Ościłowski, P.357961 / 204604, request date: 2002-12-23, get date: 2010-01-29,
 273. Piec do topienia stopów metali nieżelaznych, zwłaszcza dla przetopu złomu ze stopów magnezu , Aleksander Fajkiel, Roland W. Cibis, Piotr Dudek, Zbigniew Maniowski, P.371079 / 201848, request date: 2004-11-08, get date: 2009-05-29,
 274. Aparat do odmywania lepiszcza, Jerzy Karpiński, W.42223 / 20182, request date: 1968-06-06, get date: 1970-05-26,
 275. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000117 / 2014/02982, request date: 2014-04-24, get date: 2015-09-30, reported abroad, Republika Południowej Afryki
 276. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/2012/000116 / 2014/02981, request date: 2014-04-24, get date: 2015-09-30, reported abroad, Republika Południowej Afryki
 277. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / 2014/02980, request date: 2014-04-24, get date: 2015-09-30, reported abroad, Republika Południowej Afryki
 278. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL2012/0001 / 2014/02979, request date: 2014-04-24, get date: 2015-09-30, reported abroad, Republika Południowej Afryki
 279. Reaktor ciśnieniowy wytarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, PCT/PL2014/0009 / 2,886,546, request date: 2014-05-27, get date: 2017-09-05, reported abroad, Kanada
 280. Masa ceramiczna do wytwarzania filtrów piankowych do filtrowania ciekłych stopów metali, Jerzy Stachańczyk, Krystyna Piech, Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski, P.331954 / 193633, request date: 1999-03-10, get date: 2007-02-28,
 281. Masa ceramiczna do wytwarzania filtrów piankowych do filtrowania ciekłych stopów metali, zwłaszcza żeliwa, Krystyna Piech, Jerzy Stachańczyk, Maciej Asłanowicz, Andrzej Ościłowski, P.331954 / 193633, request date: 1999-03-10, get date: 2007-02-28,
 282. Imadło z pozycjonowaniem obrotowym, Józef Galon, Jan Danek, P.340187 / 191110, request date: 2000-05-18, get date: 2006-03-31,
 283. Sposób i urządzenie do ciągłego usuwania nadmiaru żelaza ze stopów aluminium, zwłaszcza ze złomu stopów typu Al-Si, Grażyna Sęk-Sas, Tadeusz Grochal, P.342408 / 190781, request date: 2000-09-05, get date: 2006-01-31,
 284. Urzadzenie do badania ścieralności materiałów, Stanisław Korcyl, W.39955 / 19046, request date: 1967-03-28, get date: 1969-01-31,
 285. Sposób wytwarzania metalowych materiałów kompozytowych umacnianych fazą zbrojacą, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, P.343332 / 190371, request date: 2000-10-20, get date: 2005-12-30,
 286. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa oraz sposób wytwrazania form, zwłaszcza dla ciężkich odlewów staliwnych i żeliwnych, Mieczysław Dębski, Halina Jasińska, Zbigniew Maniowski, Barbara Chwiałkowska, Tadeusz Bogacz, Marian Bicz, Andrzej Baliński, Bogdan Isendorf, Barbara Wilkosz, P.332390 / 188573, request date: 1999-04-01, get date: 2005-02-28, co-owners: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska, Metalodlew SA, Kraków, Polska,
 287. Forma metalowa z poziomą powierzchnią podziału do prasowania w stanie ciekłym stopów metali i metalowych materiałów kompozytowych, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Andrzej Janczur, Władysław Romek, Krzysztof Siwecki, P.330694 / 187462, request date: 1999-01-04, get date: 2004-07-30,
 288. Przecinarka wahadłowa, Józef Galon, Jan Danek, P.329698 / 187044, request date: 1998-11-12, get date: 2004-05-31,
 289. Urządzenie do ciągłego rozdzielania udarowego, zwłaszcza odlewów mielników, Józef Galon, Jan Danek, P.323951 / 184746, request date: 1997-12-17, get date: 2002-12-31,
 290. Sposób i urzadzenie do otrzymywania odlewów tiksotropowych bezposrednio z fazy ciekłej, Andrzej Białobrzeski, P.320678 / 183000, request date: 1997-06-18, get date: 2002-05-31,
 291. Regenerator talerzowy, Franciszek Pezarski, Stanisław Ludwin, Andrzej Gadocha, Zbigniew Maniowski, P.320381 / 182954, request date: 1997-06-03, get date: 2002-05-31,
 292. Regenerator mechaniczny członowy, Stanisław Ludwin, Andrzej Gadocha, Zbigniew Maniowski, Franiszek Pezarski, P.320380 / 182953, request date: 1997-06-03, get date: 2002-05-31,
 293. Sposób otrzymywania spoiwa wodno-krzemionkowego, zwłaszcza dla odlewnictwa precyzyjnego, Aleksander Karwiński, Zbigniew Adamczyk, Jerzy Stachańczyk, P.319315 / 182949, request date: 1997-04-03, get date: 2002-05-31, co-owners: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, Polska,
 294. Sposób wytwarzania ceramicznych filtrów piankowych, Krystyna Piech, Jerzy stachańczyk, P.311345 / 181741, request date: 1995-11-09, get date: 2001-09-28,
 295. Metalowa kokila dzielona do odśrodkowego odlewania przedmiotów cylindrycznych, Stanisław Korcyl, W.37791 / 18106, request date: 1966-01-12, get date: 1967-06-30,
 296. Sferoidyzator żelazowo-magnezowy, Janusz Cupiał, Józef Turzyński, P.317978 / 180800, request date: 1997-01-14, get date: 2001-04-30,
 297. Stop miedziowo-krzemowo-magnezowy, Janusz Cupiał, Jan Głownia, Józef Turzyński, P.315135 / 179507, request date: 1996-07-05, get date: 2000-09-29,
 298. Urządzenie do zagęszczania mas formierskich, Roman Biedacha, Jacek Przybylski, Mieczysław Tatara, P.312629 / 179012, request date: 1996-02-02, get date: 2000-07-31,
 299. Urządzenie do otrzymywania stopów metali o strukturze reokast, Andrzej Białobrzeski, P.311826 / 178893, request date: 1995-12-12, get date: 2000-06-30,
 300. Urządzenie do rafinacji gazowo-żużlowej i modyfikacji ciekłych stopów, zwłaszcza stopów aluminium, Zbigniew Lech, Zbigniew Górny, Grażyna Sęk-Sas, Andrzej Białobrzeski, Jan Danek, Eugeniusz Pałczyński, Jerzy Karpiński, Stanisław Cięciwa, Józef Galon, Czesław Nowak, Władysław Romek, Czesław Krów, P.307957 / 175532, request date: 1995-03-30, get date: 1999-01-29,
 301. Urządzenie do otrzymywania odlewów kompozytowych, Andrzej Biaobrzeski, P.303838 / 175520, request date: 1994-06-13, get date: 1999-01-29,
 302. Sposób otrzymywania kompozytów metalo-ceramicznych, Andrzej Białobrzeski, P.303153 / 173592, request date: 1994-04-22, get date: 1998-03-31,
 303. Masa izolacyjno-egzotermiczna, Stanisław Ząbek, Zbigniew Stefański, Zbigniew Pączek, P.299398 / 171423, request date: 1993-06-17, get date: 1997-04-30,
 304. Urządzenie do ciągłego pomiaru temperatury krzepnięcia metali i stopów, Wojciech Leśniewski, Edward Czekaj, P.297980 / 170669, request date: 1993-03-04, get date: 1997-01-31,
 305. Sposób infiltracji ciśnieniowej porowatych preform ceramicznych ciekłym metalem, Zbigniew Górny, Natalia Sobczak, Jerzy J. Sobczak, Krystyna Piech, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, P.296345 / 170196, request date: 1992-10-21, get date: 1996-11-29,
 306. Urządzenie do ciągłego i jednoczesnego pomiaru obciążenia i przemieszczenia w próbie pomiaru dynamicznej odporności na pękanie, Jerzy Schmidt, Marta Biel-Gołaska, Wojciech Leśniewski, P.295289 / 169134, request date: 1992-07-14, get date: 1996-06-28,
 307. Utwardzacz do mas formierskich i rdzeniowych, Włodzimierz Jarecki, Krzysztof Wiechczyński, Mieczysław Dębski, Zbigniew Maniowski, Stanisław Zieliński, Jadwiga Adamczyk-Gałuszka , P.296784 / 167284, request date: 1992-11-27, get date: 1995-08-31,
 308. Urządzeniedo badania właściwości powierzchniowych ciekłych stopów, Natalia Sobczak, Jerzy Schmidt, Aleksandre Kazakov, P.291241 / 166953, request date: 1991-07-26, get date: 1995-07-31, co-owners: Leningradskij Gosudarstwiennyj Techniczeskij Uniwersitet ŁGTU,
 309. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Roman Biedacha, Adam Smęder, Jacek Przybylski, Andrzej Marzencki, Mieczysław Tatara, P.166438 / 166438, request date: 1992-04-27, get date: 1995-05-31,
 310. Zamek mechaniczny, Roman Biedacha, Adam Smęder, Jacek Przybylski, Andrzej Marzencki, Mieczysław Tatara, P.294512 / 166372, request date: 1992-05-11, get date: 1995-05-31,
 311. Aparat do oznaczania wydzielalności gazów z materiałów formierskich, Aleksy Sasin, Józef Galon, Tadeusz Grochal, Maciej Szolc, Zbigniew Maniowski, P.293131 / 166130, request date: 1992-01-08, get date: 1995-04-28,
 312. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa, Krzysztof Sęczek, P.290785 / 166106, request date: 1991-06-21, get date: 1995-03-31,
 313. Masa rdzeniowa termoutwardzalna, Krzysztof Sęczek, Zbigniew Maniowski, Jacek Kwaśniak, Elżbieta Smoluchowska, P.293628 / 166075, request date: 1992-02-25, get date: 1995-03-31,
 314. Sposób otrzymywania niepęczniejącego bentonitu odlewniczego, Magdalena Gawlikowska, Zbigniew Maniowski, Stanisław Rybiński, Maciej Szolc, Ryszard Godlewski, Aleksander Solarski, Jerzy Maciejak, P.292433 / 165999, request date: 1991-11-15, get date: 1995-03-31, co-owners: Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Ceramicznych i Budowlanych ARAGO, Tarnów, Polska,
 315. Masa na wyroby izolacyjne, Romuald Boniecki, Edward Paruch, Ewa Kochańska, , P.290207 / 165976, request date: 1991-05-08, get date: 1995-03-31,
 316. Spoiwo do mas termoutwardzalnych, Krzysztof Sęczek, Jacek Kwaśniak, Elżbieta Smoluchowska, P.286153 / 165595, request date: 1990-07-19, get date: 1995-01-31,
 317. Sposób wytwarzania masy rdzeniowej dla technologii gorącej rdzennicy, Mieczysław Dębski, Krzysztof Wiechczyński, Włodzimierz Jarecki, Ryszard Bogusz, Zbigniew Maniowski, Edward Jasiński, Stanisław Wolski, Jan Uzar, Janina Świątek, Ignacy Józefczak, Andrzej Burian, Saturnin Prawdzik, P.287514 / 165523, request date: 1990-10-24, get date: 1995-01-31,
 318. Urządzenie do wytwarzania zawiesin metalowych, Natalia Sobczak, Grigorij Briginewicz, Aleksandr Klekowkin, Gennadij Anisowicz, P.288676 / 165262, request date: 1991-01-10, get date: 1994-12-30, co-owners: Fiziko-Techniceskij Institut AN, Mogilev, BY,
 319. środek na pokrycie termoizolacyjne elementów układu wlewowego i nadlewów form metalowych, Zbigniew Lech, Jan Nadzieja, P.290116 / 164951, request date: 1991-05-02, get date: 1994-10-31,
 320. Sposób wytwarzania wyrobów ceramicznych, Franciszek Pezarski, Zbigniew Maniowski, Andrzej Szczepek, Lech Figura, P.289281 / 164421, request date: 1991-03-01, get date: 1994-07-29,
 321. Sposób wytwarzania spoiwa krzemionkowego, zwłaszcza dla odlewnictwa, Aleksander Karwiński, Stanisław Młodnicki, Jerzy stachańczyk, P.288215 / 164293, request date: 1990-12-10, get date: 1994-07-29,
 322. Masa rdzeniowa, Mieczysław Dębski, Krzysztof Wiechczyński, Ryszard Bogusz, Włódzimierz Jarecki, Zbigniew Maniowski, Tadeusz Szymański, Cezary Bestydziński, Franciszek Warcok, P.286641 / 163898, request date: 1990-08-23, get date: 1994-05-31,
 323. Sposób otrzymywania samoutwardzalnej masy formierskiej i rdzeniowej, Krzysztof Sęczek, Małgorzata Budziaszek, Kazimierz Kluza, P.286163 / 163896, request date: 1990-07-20, get date: 1994-05-31,
 324. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa, Krzysztof Sęczek, Tomasz Sęczek, P.287867 / 163697, request date: 1990-11-20, get date: 1994-04-29,
 325. Sposób wytwarzania żaroodpornego pokrycia ochronnego, Natalia Sobczak, Aleksander Klekowkin, Grigorij Briginiewicz, Piotr Zimonin, P.288046 / 162868, request date: 1990-11-28, get date: 1994-01-31, co-owners: Fiziko-Techniczeskij Institut AN BSRR, Mogilev, BY,
 326. Pokrycie ochronne na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze, Aleksander Palma, Władysław Taborski, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Rzepa, Zbigniew Maniowski , P.283660 / 161276, request date: 1990-02-05, get date: 1993-06-30,
 327. Sposób wytwarzania brykietów z pyłu i drobnych frakcji żelazostopów, Anna Glajcar, Tadeusz Hejnar, Mieczysław Steczko, Marek Hryniewicz, Andrzej Nazarewicz, Marek Bronisławski, Jerzy Wrzesiński, Edward Maćków, Stanisław Kasprzyk, Aleksander Fijał, Zygmunt Drzymała, P.283389 / 161270, request date: 1990-01-22, get date: 1993-06-30,
 328. Preparat ochronny do topienia zapraw do sferoidyzacji żeliwa, Zbigniew Miętka, Barbara Pindelska, P.283388 / 161269, request date: 1990-01-22, get date: 1993-06-30,
 329. Mieszanka gumowa o wydłużonym czasie podwulkanizacji i zwiększonej przyczepności do tkanin kordowych, Waldemar Wiktorski, Zdzisław Chabowski, Zbigniew Górny, Romuald Boniecki, P.279381 / 160857, request date: 1989-05-09, get date: 1993-04-30, co-owners: Dębickie Zakłady Opon Samochodowych STOMIL, Dębica, Polska,
 330. Zespół komory i tłoka prasującego poziomej maszyny ciśnieniowej o przedłużonej trwałości, Aleksander Fajkiel, Piotr Słowik, P.280324 / 160098, request date: 1989-06-28, get date: 1993-02-26,
 331. Sposób wyżarzania żeliwa ciągliwego i sferoidalnego, Jan Rączka, Kazimierz Lewandowski, Eugeniusz Pałczyński, Marek Rączka, P.269054 / 158977, request date: 1987-11-25, get date: 1992-10-30,
 332. Odlewniczy stop aluminiowy o podwyższonych i wysokich własnościach mechanicznych, Jerzy J. Sobczak, Grażyna Sęk-Sas, Zbigniew Lech, P.278463 / 158900, request date: 1989-03-22, get date: 1992-10-30,
 333. Stop aluminium o wysokich własnościach mechanicznych, Jerzy J. Sobczak, Grażyna Sęk-Sas, Zbigniew Lech, P.278079 / 158879, request date: 1989-03-03, get date: 1992-10-30,
 334. Klej, zwłaszcza do klejenia lignomeru, Zdzisław Żółkiewicz, Krzysztof Siwecki, Jacek Krokosz, Marceli Jaworski, Kazimierz Gąsiorski, P.271746 / 158634, request date: 1988-04-08, get date: 1992-09-30,
 335. Masa samoutwardzalna formierska lub rdzeniowa, Krzysztof Sęczek, Zbigniew Maniowski, Kazimierz Kluza, Julian Kawaler, Jacek Kwaśniak, P.273310 / 158437, request date: 1988-10-14, get date: 1992-09-30,
 336. Termoutwardzalna masa rdzeniowa, Krzysztof Sęczek, Zbigniew Maniowski, Kazimierz Kluza, Julian Kawaler, Jacek Kwaśniak, P.275819 / 157848, request date: 1988-11-14, get date: 1992-07-31,
 337. Dozownik czerpakowy, Roman Biedacha, Andrzej Białobrzeski, Adam Smęder, Witold Kamiński, P.279577 / 157776, request date: 1989-05-19, get date: 1992-07-31,
 338. Uniwersalna mieszarka laboratoryjna, Magdalena Gawlikowska, Aleksy Sasin, Józef Galon, Roman Ryglicki, P.270231 / 157490, request date: 1988-01-21, get date: 1992-06-30,
 339. Sposób odlewania metalowego wlewka z głową samoodzielającą, Jerzy Lis, Andrzej Kajtoch, Edward Szkolak, Jan Kiec, P.267527 / 157077, request date: 1987-08-31, get date: 1992-04-30, co-owners: Kombinat Przemysłowy Huta Stalowa Wola, Stalowa Wola,
 340. Szkliwo emalierskie podstwowe niskotopliwe, Inocenty Wieczorek, Piotr Sroczyński, Marek Borgosz, Urszula Borek-Pipień, Romuald Boniecki, P.266128 / 156882, request date: 1987-06-08, get date: 1992-04-30, co-owners: Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych Huta Sielesia, Rybnik, Polska,
 341. Szkliwo emalierskie kryjące niskotopliwe, Inocenty Wieczorek, Piotr Sroczyński, Marek Borgosz, Urszula Borek-Pipień, Romuald Boniecki, P.266129 / 155456, request date: 1987-06-08, get date: 1991-12-31, co-owners: Zakłady Wyrobów Metalowych Huta Silesia, Rybnik, Polska,
 342. Stop miedziowo-niklowo-magnezowy, Jerzy Tybulczuk, Adam Kowalski, Janusz Cupiał, P.263956 / 154570, request date: 1987-02-02, get date: 1992-02-28,
 343. Spoiwo do mas formierskich samoutwardzalnych i masa formierska samoutwardzalna, Krzysztof Sęczek, Zbigniew Pączek, Kazimierz Kluza, Mirosław Malik, Tadeusz Olszowski, Małgorzata Budziaszek, P.272902 / 153838, request date: 1988-06-06, get date: 1991-09-30,
 344. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Roman Biedacha, Stanisław Gustab, Ryszard Leśniewski, Jacek Przybylski, P.271725 / 152478, request date: 1986-06-13, get date: 1991-08-30,
 345. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Roman Biedacha, Stanisław Gustab, Ryszad Leśniewski, Jacek Przybylski, P.271724 / 152473, request date: 1986-06-13, get date: 1991-08-30,
 346. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Roman Biedacha, Stanisław Gustab, Ryszard Leśniewski, Jacek Przybylski, P.271724 / 152473, request date: 1986-06-13, get date: 1991-08-30,
 347. Urządzenie do homogenizacji materiałów sypkich, Józef Galon, Aleksy Sasin, Zbigniew Maniowski, Roman Ryglicki, P.271120 / 151699, request date: 1988-03-09, get date: 1991-02-28,
 348. Urządzenie do pneumatycznego zagęszczania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Roman Biedacha, Stanisław Gustab, Ryszard Leśniewski, Jacek Przybylski, P.260083 / 149731, request date: 1986-06-13, get date: 1990-07-31,
 349. Samoutwardzalna masa formierska lub rdzeniowa, Stanisław Młodnicki, Andrzej Baliński, Kazimierz Kluza, Tadeusz Olszowski, Wiesław Wojnowski, Stanisaw Konieczny, Aleksander Herman, Bogusław Dręczewski, P.264631 / 149422, request date: 1987-03-11, get date: 1991-04-30,
 350. Urządzenie do przewidywania struktury stopów odlewniczych, zwłaszcza stopnia sferoidyzacji żeliwa, Tadeusz Grochal, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, P.256069 / 149360, request date: 1985-10-31, get date: 1990-05-04,
 351. Układ optyczny pirometru dwubarwowego, Andrzej Chechliński, Kazimierz Cyganek, Antoni Remiszewski, P.264120 / 149034, request date: 1987-02-13, get date: 1991-04-30,
 352. Samoutwardzalna masa termoizolacyjna, Zbigniew Ulman, Stanisław Pysz, BArbara Wilkosz, Tadeusz Piąstka, Andrzej Krawczyk, Zbigniew Śmietanko, Kazimierz Szatko, Jan Jaworek, P.268637 / 148353, request date: 1987-11-04, get date: 1990-09-28,
 353. Układ elektroniczny dzielnika sygnału, Wojciech Leśniewski, P.253991 / 147933, request date: 1985-06-13, get date: 1989-11-30,
 354. Układ elektroniczny pirometru bichromatycznego, Wojciech Leśniewski, Marek Barcik, P.251673 / 147278, request date: 1985-01-22, get date: 1989-10-31,
 355. Masa formierska lub rdzeniowa utwardzana w podwyższonych temperaturach, Stanisław Młodnicki, Andrzej Baliński, Kazimierz Kluza, Tadeusz Olszowski, Wiesław Wojnowski, Stanisaw Konieczny, Aleksander Herman, Bogusław Dręczewski, P.263958 / 146850, request date: 1987-02-02, get date: 1989-10-31,
 356. Cyklon z wymuszoną prędkością wirowania strugi gazu, Jan Grzywnowicz, Jan Harpula, Zbigniew Maniowski, Zbigniew Górny, Józef Tokarski, Andrzej Heryan, Stanisław Burda, Bartłomiej Grzywnowicz, Andrzej Harpula, P.257762 / 146110, request date: 1986-02-03, get date: 1989-05-31,
 357. Kompozycja na powłoki samonośnej formy ceramicznej, Aleksander Karwiński, Jerzy Stachańczyk, P.260940 / 145903, request date: 1986-08-04, get date: 1989-03-31,
 358. Układ elektroniczny pirometru bichromatycznego, Wociech Leśniewski, P.262486 / 145826, request date: 1986-11-18, get date: 1991-03-29,
 359. Masa rdzeniowa i formierska ze spoiwem typu olejowego, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Rzepa, Andrzej Heryan, Władysław taborski, Aleksander Palma, Janusz Carski, Eugeniusz Tyrka Maria Bulwicka, Edmund Rączka, Jan Piecyk,, P.250715 / 145049, request date: 1984-11-21, get date: 1989-03-31, co-owners: Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice ,
 360. Techniczne ciało doskonale czarne, Wojciech Lesniewski, P.248193 / 144267, request date: 1984-06-12, get date: 1988-06-30,
 361. Sposób i metalowa forma odlewnicza do odlewania tłoków ze stopów aluminium, zwłaszcza tłoków silników spalinowych dużych mocy, Zbigniew Lech, Eugeniusz Pałczyński, Marian Wróblicki, Andrzej Janczur, Jan Nadzieja, Jerzy Karpiński, P.250016 / 144255, request date: 1984-10-12, get date: 1988-06-30,
 362. Masa rdzeniowa termoutwardzalna, Małgorzata Budziaszek, Marianna Koczwara, Kazimierz Kluza, Tadeusz Olszowski, Krzysztof Sęczek, P.255255 / 143803, request date: 1985-09-03, get date: 1989-10-31,
 363. Masa samoutwardzalna, formierska lub rdzeniowa, Małgorzata Budziaszek, Marianna koczwara, Kazimierz Kluza, Tadeusz Olszowski, Krzysztof Sęczek, P.255254 / 143802, request date: 1985-09-03, get date: 1989-09-30,
 364. Sposób i urządzenie do odlewania pod cisnieniem stopów metali, zwłaszcza stopów aluminium, w atmosferze gazów aktywnych, Andrzej Białobrzeski, Piotr Słowik, P.251034 / 143490, request date: 1984-12-17, get date: 1988-12-31,
 365. Środek powłokowy do form ciśnieniowych i sposób jego wytwarzania, Władysław Kajoch, Aleksander Fajkiel, Lidia Burczyk, Elżbieta Przyłuska, P.250387 / 143484, request date: 1984-11-09, get date: 1988-10-31, co-owners: Instytut Technologii Nafty, Kraków,
 366. Maszyna do wykonywania form odlewniczych, Jerzy Łempicki, Ryszard Leśniewski, Roman Biedacha, Jacek Przybylski, Andrzej Grabczak, Stefan Gajda, P.252349 / 143063, request date: 1985-03-11, get date: 1988-11-30,
 367. Spoiwo do mas formierskich i rdzeniowych, Jan Kozień, Tadeusz Olszowski, Zbigniew Ulman, Tadeusz Piąstka, Maria Maciukiewicz, P.249622 / 142045, request date: 1984-09-17, get date: 1988-07-30,
 368. Wzmacniacz pomiarowy, Wojciech Leśniewski, Paweł Gajkowski, P.244346 / 142026, request date: 1983-10-28, get date: 1988-05-31,
 369. Preparat pomocniczy do topienia miedzi i jej stopów odlewniczych, Krzysztof Rutkowski, Zdzisław Sadzik, P.247228 / 141280, request date: 1984-03-21, get date: 1988-08-31,
 370. Środek ochronny na formy i rdzenie odlewnicze, Zygmunt Grodziński, Władysław Taborski, Aleksander Palma, Romuald Boniecki, P.248521 / 141170, request date: 1984-07-02, get date: 1988-01-20,
 371. Żeliwo stopowe o podwyższonych własnościach mechanicznych, Jadwiga bryniarska, Roman Ryglicki, P.245660 / 140964, request date: 1984-01-09, get date: 1987-07-31,
 372. Staliwo niskostopowe o podwyższonej odporności na korozję i podwyższonych własnościach plastycznych, Jerzy Romański, Tadeusz Hejnar, Łucja Reiss, P.249215 / 140459, request date: 1984-08-16, get date: 1987-11-30, co-owners: Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków,
 373. Układ elektroniczny do automatycznej analizy przebiegów w pomiarach cyfrowych, Ryszard Chromy, Magdalena gawlikowska, Tadeusz Grochal, Roman Ryglicki, P.253006 / 140329, request date: 1985-04-19, get date: 1987-07-31,
 374. Tłoczywo fenolowe, Romuald Boniecki, Zbigniew Górny, Urszula Borek, Tadeusz Stęga, Edmund Szewczyk, P.251959 / 139672, request date: 1985-02-15, get date: 1985-12-31,
 375. Masa formierska, zwłaszcza na formy dla odlewów staliwnych, Zygmunt Grodziński, Aleksander Palma, Władysław Taborski, Janusz Bereś, Tadeusz Rzepa, P.246850 / 139587, request date: 1984-03-23, get date: 1988-06-30,
 376. Emalia kryjąca tytanowa bezfluorowa, Władysław Kucharski, Leszek Cierniak, Maria Tuśnio, Wiesław Bodzenta, P.246342 / 139586, request date: 1984-02-21, get date: 1988-06-30,
 377. Układ elektroniczny przetwornika analogowo-cyfrowego, Stanisław Fuksa, Roman Ryglicki, Wojciech Wierzchowski, , P.249678 / 138806, request date: 1984-09-19, get date: 1988-12-30,
 378. Żuzel syntetyczny, zwłaszcza do rafinacji surówki specjalnej, Edward Biedrawa, Karol Chudoba, Zdzisław Czopek, ALeksander Fajkiel, Kazimierz Głownia, Jerzy Tybulczuk, P.238584 / 138448, request date: 1982-10-08, get date: 1988-01-30,
 379. Masa formierska, Stanisław Korpała, Zbigniew Stefański, Henryk Wąsowicz, Zbigniew Górny, Marek Kwiatkowski, Stanisław Ząbek, P.249175 / 138225, request date: 1984-08-13, get date: 1990-04-30,
 380. Stop chromowy do wytwarzania żeliwa niskochromowego, Stanisław Kasprzyk, Zbigniew Tyszko, Edmund Zdebski, P.250573 / 137312, request date: 1984-11-22, get date: 1989-02-28,
 381. Preparat do regeneracjiosprzętu stalowniczego, zwłaszcza płyt podwlewnicowych, Andrzej Kajtoch, Jerzy Lis, Stanisław Korcyl, P.235620 / 135909, request date: 1982-03-23, get date: 1986-10-31,
 382. Urządzenie do zabepieczania płyt podwlewnicowych, Jerzy Lis, Andrzej Kajtoch, Stanisław Korcyl, Józef Tokarski, P.239896 / 135441, request date: 1982-12-29, get date: 1986-12-31,
 383. Układ elektronicny pirometru, Wojciech Leśniewski, Marek Barcik, P.245092 / 135398, request date: 1983-12-12, get date: 1986-06-30,
 384. Koagulator żużla stopów żelaza, Andrzej Czajka, Tadeusz Pluta, Jerzy Romański, Jerzy Tybulczuk, P.230809 / 135381, request date: 1981-04-23, get date: 1986-12-31,
 385. Przyrząd do pomiaru zmian wilgotności standardowych próbek masy formierskiej, Ryszard Chromy, Magdalena Gawlikowska, Tadeusz Grochal, Roman Ryglicki, P.243467 / 135098, request date: 1983-08-17, get date: 1988-01-30,
 386. Urządzenie do odpylania materiału sypkiego, Andrzej Pająk, Tadeusz Olszowski, Adam Jachowicz, Zdzisław Samsonowicz, P.235614 / 134913, request date: 1982-03-22, get date: 1987-05-30,
 387. Preparat do zabepieczania sprzętu stalowniczego, zwłaszcza płyt podwlewnicowych , Andrzej Kajtoch, Stanisław Korcyl, Jerzy Lis, Jerzy Stachańczyk, P.236773 / 134602, request date: 1982-06-04, get date: 1986-05-15,
 388. Spoiwo, zwłaszcza do mas formierskich i rdzeniowych, Jan Kozień, Jerzy Tomczyk, Zbigniew Ulman, Tadeusz Olszowski, Tadeusz Piąstka, P.242001 / 133346, request date: 1983-05-16, get date: 1988-04-30,
 389. Wibrator elektromechaniczny, Andrzej Chechliński, Adam sroczyński, P.221936 / 133259, request date: 1980-01-21, get date: 1986-09-30,
 390. Samoutwardzalna masa formierska i rdzeniowa, Małgorzata Turkiewicz, Tadeusz Olszowski, Andrzej Baliński, Małgorzta Budziaszek, P.229085 / 133064, request date: 1981-01-07, get date: 1986-10-31,
 391. Aparat do oznaczania własności technologicznych żywic, Jan Szczurek, Julian Kawaler, Mieczysław Dębski, Józef Galon, Władysław Romek, Władysław Gruczyński, Stanisław Cięciwa, Aleksy Sasin, Jan Koziorowski, Andrzej Szkwarkowski, P.235436 / 130565, request date: 1982-03-11, get date: 1986-02-28,
 392. Masa rdzeniowa, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Rzepa, Władysław Taborski, Aleksandr Palma, Janusz Czarski, Andrzej Heryan, P.232344 / 130514, request date: 1981-07-23, get date: 1986-03-10,
 393. Urządzenie do mieszania materiałów szypkich, zwłaszcza masy formierskiej, Jerzy Lempicki, Jacek Przybylski, Wanda Bulka, Ryszard Leśniewski, Andrzej Pająk, P.226798 / 130422, request date: 1980-09-16, get date: 1986-09-30,
 394. Stop miedziowo-niklowo-magnezowy, Jerzy Tybulczuk, Janusz Cupiał, P.233252 / 130045, request date: 1981-09-30, get date: 1985-09-14,
 395. Emalia kryjąca niskoborowa-cyrkonowa na odlewy żeliwne sanitariatów, Jan Buciewicz, Władysław Kucharski, Leszek Cierniak, Andrzej Wątek, Andrzej Chochół, Maria Tuśnio, P.231675 / 129879, request date: 1981-06-11, get date: 1985-11-30,
 396. Aparat do badania czsu żelowania układów spoiwo-utwardzacz stosowanych w masach samoutwardzalnych, Stanisław Cięciwa, Jan Koziorowski, Władysław Romek, Barbara Wilkosz, P.234273 / 129388, request date: 1981-12-17, get date: 1985-06-28,
 397. Sposób wykonywania rdzeni, Mieczysław Dębski, Włodzimierz Jarecki, Krzysztof Wiechczyński, Zdzisław Majchrowski, Walerian Soliński, Kazimierz Iwasieczko, P.233267 / 129359, request date: 1981-09-29, get date: 1985-12-30,
 398. Sposób regeneracji wykładzin pieców indukcyjnych, Leon Dudek, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Jerzy Tybulczuk, P.235894 / 128940, request date: 1982-09-04, get date: 1985-04-15,
 399. Sposób regeneracji ogniotrwałej wykładziny pieców indukcyjnych, Leon Dudek, Zenon Pirowski, Roman Ryglicki, Jerzy Tybulczuk, P.236074 / 128936, request date: 1982-04-20, get date: 1985-02-28,
 400. Masa formierska lub rdzeniowa, Jan Kozień, Mariusz Holtzer, Jerzy Tomczyk, Tadeusz Olszowski, Tadeusz Piąstka , P.234737 / 128885, request date: 1982-01-15, get date: 1984-12-31,
 401. Stop żelazowo-krzemowo-fosforowy o działaniu modyfikującym, Władysław Madej, Aleksander Sędzimir, Marian Cupryś, P.233958 / 128877, request date: 1981-11-23, get date: 1986-04-15,
 402. Klej do łączenia rdzeni i form odlewniczych, Zygmunt Grodziński, Krzysztof Fryc, Tadeusz Rzepa, P.219440 / 128088, request date: 1979-11-03, get date: 1985-12-30,
 403. Masa formierska, zwłaszcza do wytwarzania odlewów żeliwnych, Karol Chudoba, Stanisław Korpała, Andrzej Nowak, Tomasz Szczurek, Henryk Wąsowicz, Stanisław Ząbek, Zbigniew Stefański, P.222070 / 127305, request date: 1980-02-15, get date: 1985-02-28,
 404. Utwardzacz do mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwem z żywicy mocznikowo-formaldehydowej, Mieczysław Dębski, Włodzimierz Jarecki, Andrzej Trojan, Krzysztof Wiechczyński, Halina Wiekluk, Zdzisław Wertz, P.228269 / 127034, request date: 1980-12-03, get date: 1985-03-15,
 405. Urządzenie do suchego oczyszczania powietrza z substancji pylistych, Andrzej Pająk, P.231427 / 126320, request date: 1981-05-29, get date: 1984-06-15,
 406. Klej do łączenia rdzeni i form odlewniczych, Zygmunt Grodziński, Krzysztof Fryc, Tadeusz Rzepa, P.216301 / 126096, request date: 1979-06-11, get date: 1985-06-28,
 407. Urządzenie do pomiaru wytrzymałości masy formierskiej na rozciąganie, Roman Ryglicki, Magdalena Gawlokowska, Jerzy Ostrowski, Władysław Romek, P.207454 / 126072, request date: 1978-06-06, get date: 1985-06-15,
 408. Masa samoutwardzalna, formierska lub rdzeniowa, Tadeusz Olszowski, Małgorzata Turkiewicz, Andrzej Baliński, Małgorzata Budziaszek, P.225336 / 125082, request date: 1980-06-30, get date: 1984-01-31,
 409. Masa chemoutwardzalna, formierska lub rdzeniowa, Mieczysław Dębski, Zdzisław Wertz, Krystyna starzyńsk, Grzegorz Derecki, Halina Wiekluk, Krzysztof Wiechczyński, Włodzimierz Jarecki, Andrzej trojan, Wiesław Moniowski, Maciej Asłanowicz, P.223922 / 124931, request date: 1980-04-29, get date: 1984-01-31,
 410. Sposób wykonywania form i rdzeni odlewniczych, Andrzej Pająk, Tadeusz Olszowski, Mariusz Holtzer, Antoni Mazur, Andrzej Marzencki, Adam Jachowicz, P.213514 / 124538, request date: 1979-02-16, get date: 1985-05-31,
 411. Modyfikator wieloskładnikowy dla stopów żelaza, Jan Wojtasik, Aleksander Fijał, Zdzisław Czopek, Jan Ciurlok, Tadeusz Torz, Kazimierz Jaroń, Stanisław Moczulski, Henryk Szlas, Alojzy Wyrobek, P.214894 / 123455, request date: 1979-04-12, get date: 1984-10-02,
 412. Środek powłokowy na formy ciśnieniowe, zwłaszcza dla odlewów sporządzonych ze stopó metali nieżelaznych, Władysław Kajoch, Aleksander Fajkiel, P.227727 / 122861, request date: 1980-11-07, get date: 1984-03-31,
 413. Masa rdzeniowa, Mieczysław Dębski, Włodzimierz Jarecki, Andrzej Trojan, Krzysztof Wiechczyński, Halina Wiekluk, Zdzisław Wertz, P.224685 / 122550, request date: 1980-05-31, get date: 1984-06-15,
 414. Sposób wytwarzania pierścieni ślizgowych silników elektrycznych, Krzysztof Rutkowski, P.217577 / 121165, request date: 1979-08-03, get date: 1984-09-25,
 415. Pokrycie ochronne na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze, Tadeusz Fryc, P.219164 / 119818, request date: 1979-10-22, get date: 1983-05-31,
 416. Smar do tłoków maszyn odlewniczych, Władysław Kajoch, Aleksander Fajkiel, P.212510 / 118281, request date: 1978-12-30, get date: 1983-04-30,
 417. Emalia podstwowa na odlewy żeliwne, Jan Buciewicz, Władysław Kucharski, Leszek Cierniak, Andrzej Wątek, Maria Tuśnio, Maria Piętak, P.211548 / 117930, request date: 1978-12-08, get date: 1983-06-15,
 418. Urzadzenie do czyszczenia gazów, Jan Grzywnowicz, Jan Harpula, Józef Cienkosz, Czesław Basz, P.220616 / 117542, request date: 1979-12-19, get date: 1983-09-30,
 419. Spoiwo do mas formierskich, Jan Cichy, Włodzimierz Jarecki, Wiesław Moniowski, Andrzej trojan, Zdzisław Wertz, Krzysztof Wiechczyński, Halina Wiekluk, Jan Zakrzewski, Maria Gil, P.207180 / 117468, request date: 1978-05-27, get date: 1983-02-25,
 420. Topnik pokrywająco-rafinujący dla stopów aluminium, Zbigniew Lech, Adam Zimnielski, Jan Nadzieja, Marian Adamus, P.201446 / 115580, request date: 1977-10-10, get date: 1983-01-15,
 421. Urządzenie do pomiaru wytrzymałości mas formierskich lub rdzeniowych , Bogusław Słomczyński, Jerzy Karpiński, Jan Harpula, Zbigniew Górny, Marian Adamus, Leszek Reindl, P.201145 / 114466, request date: 1977-09-28, get date: 1982-05-31,
 422. Żeliwo szare, zwłaszcza nadeutektyczne o podwyższonych własnościach mechanicznych, Jan Wojtasik, Janusz Węgrzyn, P.201548 / 113831, request date: 1977-10-14, get date: 1982-12-10,
 423. Sposób wytwarzania żeliwa, zwłaszcza na cienkościenne odlewy kokilowe, Władysław Madej, Czesław Podrzucki, Aleksander Sędzimir, Jan Zakrzewski, P.201217 / 113691, request date: 1977-09-30, get date: 1982-05-15,
 424. Rdzennica, Roman Biedacha, Władysław Kurdziel, Janusz Kaczor, Adam Smęder, Jacek Kołaczkowski, Tadeusz Olszowski, Adam Nawrocki, Janina Rzeszut, P.217558 / 112325, request date: 1975-11-10, get date: 1982-02-27, co-owners: Przedsiębiorstwo Projektowania i realizacji Inwestycji Przemysłu Maszynowego BIPROMASZ, Warszawa, Polska,
 425. Kompozycja utwardzająca dla mas formierskich i rdzeniowych, Stanisław Kopciak, Janusz Świętosławski, Andrzej Siłowiecki, Tadeusz Olszowski, Barbara Wilkosz, Zbigniew Ulman, Zofia Baniak, P.194640 / 110305, request date: 1976-12-12, get date: 1981-05-20,
 426. Sposób wykonywania odlewów, Tadeusz Olszowski, Andrzej Pająk, Jerzy Zalewski, Antonina Rydzak, , P.205601 / 110157, request date: 1978-03-22, get date: 1981-04-30,
 427. Żaroodporny stop układu potrójnego Fe-Cr-Al, Jadwiga Bryniarska, Zbigniew Tyszko, Anna Rojek, Andrzej Gwiżdż, Wiesław Pstuś, P.214680 / 109585, request date: 1976-01-23, get date: 1981-11-30,
 428. Żaroodporny stop układu potrójnego Fe-Cr-Al, Jadwiga Bryniarska, Zbigniew Tyszko, Anna Rojek, Andrzej Gwiżdż, Wiesław Pstuś, P.214679 / 109584, request date: 1976-01-23, get date: 1981-11-30,
 429. Masa formierska, Magdalena Gawlikowska, Elżbieta Popławska Dobiejewska, Stanisław Rybiński, Maciej Szolc, Paweł Gothsonner, P.200838 / 109303, request date: 1977-09-13, get date: 1981-11-30,
 430. Środek do naprawy wad powierzchniowych, zwłaszcza odlewów metalowych i modeli odlewniczych, Henryk Wąsowicz, Andrzej Pokorski, Leszek Kleber, P.198706 / 109005, request date: 1977-06-06, get date: 1981-05-08,
 431. Środek do naprawy wad powierzchniowych, zwłaszcza odlewów metalowych i modeli odlewniczych, Henryk Wąsowicz, Andrzej Pokorski, Leszek Kleber, P.198706 / 109005, request date: 1977-06-06, get date: 1981-05-08,
 432. Sposób pomiaru stopnia zagazowania ciekłych metali oraz urządzenie do pomiaru stopnia zagazowania ciekłych metali , Krzysztof Rutkowski, P.195453 / 108816, request date: 1977-01-20, get date: 1981-02-14,
 433. Preparat do mas formierskich i rdzeniowych, Magdalena Gawlikowska, Adam Sroczyński, Piotr Gzyl, Bożena Marlewska, Jan Cichy, Stanisław Rybiński, Maciej Szolc, P.195331 / 108733, request date: 1977-01-14, get date: 1981-07-15,
 434. Środek na pokrycie ochronne do form metalowych, Jan Nadzieja, Zbigniew Lech, Jan Zakrzewski, Marian Adamus, Józef Rymarczyk, P.195617 / 108718, request date: 1977-01-26, get date: 1981-07-15,
 435. Środek powłokowy na formy ciśnieniowe dla odlewó sporządzanych zwłaszcza ze stopów aluminium, Władysław Kajoch, P.204371 / 108470, request date: 1978-01-30, get date: 1982-05-31,
 436. Żaroodporny stop układu potrójnego Fe-Cr-Al, Jadwiga Bryniarska, Zbigniew Tyszko, Anna Rojek, Andrzej Gwiżdż, Wiesław Pstuś, P.186756 / 108294, request date: 1976-01-23, get date: 1980-10-31,
 437. Cylinder silnika spalinowego oraz sposób wytwarzania cylindra silnika spalinowego, Zbigniew Górny, Stanisław Jarnuszkiewicz, Zbigniew Kanikuła, P.201895 / 108267, request date: 1977-11-02, get date: 1980-10-31,
 438. Środek do powlekania rdzennic i modeli odlewniczych przy wyrobie rdzeni i form, Włodzimierz Jarecki, Wiesław Moniowski, Andrzej Trojan, Zdzisław Wertz, Krzysztof Wiechczyński, Halina Wiekluk, P.197118 / 107981, request date: 1977-03-31, get date: 1980-08-15,
 439. Spoiwo fenolowo-formaldehydowo-furfurylowe, Krystyna Starzyńska, Grzegorz Derecki, Jan Harpula, Antoni Polak, Stanisław Wilaszek, Adolf Macużak, Zdzisław Wertz, Tadeusz Rzepa, P.182060 / 107493, request date: 1975-07-14, get date: 1980-07-31, co-owners: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska,
 440. Urządzenie do sporządzania masy formierskiej lub rdzeniowej, Jan Filipecki, Jan Rączka, Zdzisław Wertz, P.200439 / 107157, request date: 1977-08-23, get date: 1980-05-31, co-owners: Politechnika Krakowska, Kraków, Polska,
 441. Żeliwo stopowe o podwyższonych własnościach mechanicznych oraz sposób wytwarzania żeliwa stopowego o podwyższonych własnościach mechanicznych, Zbigniew Tyszko, Edmund Machynia, Jadwiga Bryniarska, Stanisław Preworski, Andrzej Gwiżdż, Wiesław Pstuś, P.185571 / 107036, request date: 1975-12-15, get date: 1980-06-16,
 442. Środek powłokowy na formy odlewnicze lub rdzenie, Zygmunt Grodziński, Jur Piszak, Tadeusz Rzepa, Maciej Kowalówka, Tadeusz Fryc, Józef Magiera, Henryk Foltyn, P.184895 / 107035, request date: 1974-08-01, get date: 1980-06-16,
 443. Pasta do naprawy form i rdzeni odlewniczych, Zygmunt Grodziński, Tadeusz Klemensiewicz, Tadeusz Fryc, P.193226 / 106553, request date: 1976-10-22, get date: 1980-05-31,
 444. Masa formierska i rdzeniowa, Zdzisław Wertz, Krystyna Starzyńska, Jan Harpula, Grzegorz Derecki, Halina Wiekluk, Krzysztof Wiechczyński, Włodzimierz Jarecki, Wiesław Moniowski, Andrzej Trojan, P.180212 / 106358, request date: 1975-05-06, get date: 1980-08-30, co-owners: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, polska,
 445. Żeliwo niskostopowe odporne na ścieranie oraz sposób jego otrzymywania, Jan Rączka, Edmund Machynia, Eugeniusz Kraus, Zygmunt Haduch, P.187075 / 104720, request date: 1976-02-06, get date: 1979-12-01, co-owners: Politechnika Krakowska, Kraków, Polska,
 446. Kit do naprawy wad piowierzchniowych powłok emalii białych i barwnych, Władysław Kucharski, Andrzej Pokorski, P.186718 / 102854, request date: 1976-01-21, get date: 1979-07-16,
 447. Żeliwo niskostopowe o podwyższonej odporności na ścieranie, Stanisław Przeworski, Zbigniew Tyszko, Antoni Mikisz, Marian Adamus, Jan Zakrzewski, Stefan Cywiński, P.1888859 / 102522, request date: 1976-04-15, get date: 1980-11-29,
 448. Preparat do rafinacji ciekłych stopów żelaza, Zofia Dolińska, Zygmunt Doliński, P.191779 / 102476, request date: 1976-08-11, get date: 1979-05-15,
 449. Sposób wykonywania kadłubów silników elektrycznych, Władysław Kajoch , Aleksander Fajkiel, Adam Wojtarowicz, Józef Światek, Kazimierz Staroń, P.190362 / 101523, request date: 1976-06-10, get date: 1979-03-31,
 450. Urządzenie do pomiaru wilgotności znormalizowanych próbek masy formierskiej, Zygmunt Pomianowski, Kazimierz Cyganek, P.189240 / 101070, request date: 1976-04-30, get date: 1980-01-31,
 451. Układ urządzeń do odzyskiwania składników spoiwa a materiałów odpadowych przy sporządzaniu rdzeni z mas ze spoiwami utwardzanymi chemicznie lub fizykochemicznie, Jan Harpula, Józef Tokarski, Leszek Reindl, Stanisław Burda, Kazimierz Bruzda, Bogusław Słomczyński, Jur Piszak, Zbigniew Górny, Mieczysław Dębski, Jerzy Śliwa, Tadeusz Rzepa, Andrzej Heryan, Janusz Czarski, Julian Kawaler, Jerzy Urlata, Marian Adamus, P.199473 / 101053, request date: 1974-12-06, get date: 1980-01-31,
 452. Katalizator do utwardzania żywic zawierających pochodne furanu, Krystyna Starzyńska, Grzegorz Derecki, Zdzisław Wertz, Jan Harpula, P.177767 / 100740, request date: 1975-02-03, get date: 1979-03-15, co-owners: Instytut Chemii Przemysłowej , Warszawa,
 453. Urządzenie do regeneracji mas formierskich, Tadeusz Olszowski, Andrzej Pająk, Adam Nawrocki, Zbigniew Kanikuła, Jan Cichy, Adam Jachowicz, P.192501 / 100567, request date: 1976-09-17, get date: 1980-07-04,

Applications

 1. Reaktor do zmniejszania zawartości siarki w żeliwie, Zbigniew Stefański, Jadwiga Kamińska, Michał Angrecki, Alekszander Palma, Andrzej Pytel, Marcin Małysza, Ewa Basińska, W. 127288, request date: 2018-04-27,
 2. Reaktor do redukcji zawartości siarki w żeliwie, Zbigniew Stefański, Jadwiga Kamińska, Michał Angrecki, Alekszander Palma, Andrzej Pytel, Marcin Małysza, Ewa Basińska, W. 127287, request date: 2018-04-27,
 3. Pasywny kompozytowy pancerz ochronny, Paweł Darłak, Piotr Długosz, Jerzy J. Sobczak, PCT/PL/2012/000, request date: 2012-10-25, reported abroad, Izrael
 4. Stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w kontakcie z podłożami ogniotrwałymi, Janusz Budzioch, Grzegorz Bruzda, Artur Kudyba, Rafał Nowak, Natalia Sobczak, P.421216, request date: 2017-04-06,
 5. Zawias jednoosiowy, Robert Żuczek, Piotr Dudek, P.419908, request date: 2016-12-20, Polska
 6. Wlewnica uniwersalna do wlewków kuziennych o regulowanej masie, Andrzej Pytel, Stanisław Pysz, Mirosław Karbowniczek, Bogdan Zdonek, Stanisław Binek, Piotr Dudkiewicz, Rafał Kolasa, P.419894, request date: 2016-12-19, co-owners: AGH, IMŻ, Celsa,
 7. Moduł do lutowania płytek obwodów drukowanych, Natalia Sobczak, Artur Kudyba, Michał Markiewicz, P.419498, request date: 2016-11-17,
 8. Sposób recyclingu wiórów tytanowych, Tomasz Dudziak, P.417659, request date: 2016-06-21,
 9. Sposób wytwarzania proszków w procesie recyclingu wiórów niklowych, Tomasz Dudziak, P.417490, request date: 2016-06-08,
 10. Sposób wytwarzania proszków w procesie recyclingu wiórów stalowych, Tomasz Dudziak, P.417489, request date: 2016-06-08,
 11. Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych i próbka do badania odporności na zmeczenie cieplne tworzyw metalowych, Andrzej Pytel, Krzysztof Jaśkowiec, Waldemar Uhl, Zenon Pirowski, P.410737, request date: 2014-12-20,
 12. Ciekła masa ceramiczna do wytwarzania form odlewniczych, zwłaszcza dla odlewnictwa precyzyjnego, Władysław Madej, Aleksander Karwiński, Irena Ozdebska-Szanda, Michał Angrecki, P.410514, request date: 2014-12-11,
 13. Sposób wytwarzania form odlewniczych, zwłaszcza warstwowych form odlewniczych dla odlewnictwa precyzyjnego, Władysław Madej, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Szanda, Michał Angrecki, P.410513, request date: 2014-12-11,
 14. Reaktor ciśnieniowy wytwarzający materiały o ukierunkowanej porowatości, Jerzy J. Sobczak, Natalia Sobczak, Piotr Długosz, Paweł Darłak, Vladimir Shapovalov, Ludmila Bojko, P.405760, request date: 2013-10-24, reported abroad
 15. Sposób wytwarzania ekologicznego paliwa dla przemysłu metalurgicznego, Jan Pielichowski, Krzysztof Pielichowski, Edyta Hebda, Jerzy J. Sobczak, Zdzisław Żółkiewicz, Aleksander Karwiński, P.404571, request date: 2013-07-05,
 16. Kompozycja warstwy ceramicznej do wytwarzania formy odlewniczej i innych wyrobów, Zbigniew Stefański, Aleksander Karwiński, Irena Izdebska-Sznda, P.404355, request date: 2013-06-17,
 17. Sposób wytwarzania stopu tytanu z miedzią, Krzysztof Wańczyk, Marek Wawrylak, Piotr Kowalski, P. 423404, request date: 2017-11-09,
 18. Masa ceramiczno-węglowa do wytwarzania filtrów piankowych, Barbara Lipowska, J. Witek, Z. Robak. R. Muzyka., M. Ścieżko, A. Ościłowski, Maciej Asłanowicz, Aleksander Karwiński, P. Wieliczko, P. 408332, request date: 2014-05-26, co-owners: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Gliwicach,
 19. Module for soldering printed circuit boards (Moduł do lutowania płytek obwodów drukowanych), Kudyba Artur, Sobczak Natalia, Markiewicz Michał, EP.17460064.3, request date: 2017-10-19, reported abroad, Europejski Urząd Patentowy